Hoppa till huvudinnehåll

Tvåvägsspråkbad kunde rädda skolan i Veikars

Veikars skola i Korsholm.
Veikars skola i Korsholm. Veikars skola i Korsholm. Bild: Yle/Joni Kyheröinen veikars,Korsholm

Att inrätta en tvåvägsspråkbadskola i Veikars i Korsholm kunde bevara skolan i byn. Det här skulle vara den första skolan av det här slaget i landet och Christoffer Ingo (SFP) lämnade i torsdags in en fullmäktigemotion om saken.

Motionen lämnades in på samma möte där fullmäktige beslöt om tilläggsanslag för Kvevlax lärcenter. I och med det beslutet föll domen också över skolan i Veikars.

- I kommunalvalet sa jag konsekvent att jag inte kan försvara Veikars skola så som den ser ut nu - elevunderlaget räcker inte till, säger Ingo.

Området gränsar till Merikart, ett område där finskan dominerar. Med tillskott av elever därifrån skulle det finnas en möjlighet att behålla skolan och driva ett pilotprojekt med språkbad.

- Tvåvägsspråkbad innebär att man badar i båda språken. Det skulle förutsätta att elevunderlaget från vardera språkgruppen skulle vara lika starkt representerat.

Språkbadet kunde enligt Ingo börja redan från dagis och fortsätta upp genom klasserna.

- Jag fick gott stöd för motionen, säger Christoffer Ingo: långt över 20 underskrifter och många som inte skrev under men som tyckte att det är en bra och intressant idé.

Byborna vill bevara skolan

Föreningen Älvbyarna i Östra Korsholm r.f. delade i början av 2017 ut en enkät till alla hushåll i älvbyarna. Nu har svaren sammanställts och ska presenteras den 12.6

- Vi vill veta vad folket tänker om det här. 95,5 procent av de som svarade är för att behålla byskolan, säger byarådets ordförande Pia Smeds.

Pia Smeds och Hanna Ölander-Nilsson framför Veikars skola.
Byarådsmedlemmarna Pia Smeds och Hanna Ölander-Nilsson framför Veikars skola. Pia Smeds och Hanna Ölander-Nilsson framför Veikars skola. Bild: Yle/Roger Källman Pia Smeds,veikars skola

Då enkäten genomfördes låg hotet redan över skolan i Veikars. I och med att lärcentret i Kvevlax fått grönt ljus verkar skolans öde vara beseglat - om inte språkbadsskolan blir verklighet, eller man startar en egen skola.

- På frågorna om vad vi ska göra om skolan eller daghemmet stängs så säger majoriteten i båda fallen att vi då ska grunda egna, säger Smeds.

Pia Smeds gillar idén om att starta en språkbadsskola i just Veikars. Skolan är liten - vilket är en fördel då det handlar om ett pilotprojekt.

- Hälften av lärarna ska undervisa på finska och hälften på svenska. I en stor skola där hälften av lärarna skulle måsta bytas ut för att fylla språkkriterierna så skulle ingen bli glad.

Läs mera:

Pedagogikprofessor: Tvåvägsspråkbad fungerar bäst

Forskning i tvåspråkiga skolor har hittills inte visat att minoritetsspråket skulle trängas ut. Det viktiga är att man genomför det på rätt sätt, inte för att spara pengar, säger Fritjof Sahlström, professor i tillämpad pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Läs också