Hoppa till huvudinnehåll

Fler sopkärl att vänta i Jakobstads- och Karlebyområdet

Bioavfallskärl.
Bioavfallskärl. Bild: Yle/Linus Hoffman bioavfallskärl

Ekorosk vill att energiavfallet och bioavfallet ska hämtas separat från hushållen eftersom det gör sorteringen bättre. Hittills har det varit frivilligt att separarera de två avfallskategorierna, men det kan bli obligatoriskt av ha två skilda kärl från och med nästa sommar.

Den optiska sorteringshallen som har sorterat avfallet från Karleby- och Jakobstadsområdet genom att särskilja på påsarnas färg har tjänat sitt syfte i 27 år, men är nu gammal och sliten.

Producentansvaret för plast- och kartongförpackningar medför mindre mängder energiavfall. Därför är det inte heller aktuellt med en ny sorteringshall.

I hushållen har man redan länge sorterat sitt avfall.

- Det är ju i sig onödigt att vi blandar avfallet under transporten eftersom hushållen redan har sorterat det, säger Michael Östman, vd för Ekorosk.

Små förändringar

Det enda som hushållen behöver göra när förändringarna i sopupphämtningen träder i kraft är att sätta bio- och energiavfall i olika kärl. Ekorosk överväger att låna ut kärl åt hushållen.

Man kunde tänka sig att transportörerna får fler transporter att utföra, eftersom kärlen blir fler. Enligt Östman behöver det inte nödvändigtvis vara fallet.

- Om man har ett flerfacksfordon behöver man inte besöka ett hushåll flera gånger, säger Östman.

Ett annat alternativ är att soptransportören delar upp avfallen och tar energiavfallet på en tur och bioavfallet följande gång.

Mer kompostering i glesbygden

Det mest ekonomiska vore att hushållen på glesbygden skulle kompostera mera. Östman menar ändå att spotransportörerna även i framtiden kommer att hämta bioavfall på glesbygden.

- I dagsläget komposterar 5000 hushåll på vårt verksamhetsområde. Att kompostera kräver ju ett visst arbete, så att gå in för det enbart för att spara pengar är kanske inte den bästa motiveringen.

Avfallsnämnden behöver ta beslut

Ekorosk har redan inom sin styrelse tagit beslutet att det ska vara obligatoriskt för hushållen att lägga energi- och bioavfallet i skilda kärl från och med juli 2018. För att det ska bli sanning behöver ännu Österbottens avfallsnämnd ändra vissa formuleringar i sina föreskrifter. Totalt kommer runt 50 000 hushåll i Jakobstads och Karlebyregionen att beröras.

Läs också