Hoppa till huvudinnehåll

Någon av de här tre blir stadsdirektör i Raseborg

Stadsdirektörskandidater med mikrofoner på i radiostudion.
Så här såg det ut då de tre kandidaterna besökte Yle Västnylands radiostudio i söndags. Stadsdirektörskandidater med mikrofoner på i radiostudion. Bild: Yle/Tove Virta Raseborg,Västnyland,stadsdirektörskandidat

Vem vinner och vem försvinner? Känn de tre stadsdirektörskandidaterna på pulsen, här talar de ut om allt från byskolor till hur man ska få ordning på stämningen och klimatet inom Raseborg.

Tre personer är nu på slutrakan och tävlar om jobbet som stadsdirektör i Raseborg. Otto Ilmonen från Pargas sökte under den första omgången, Ragnar Lundqvist från Lovisa i den andra och först efter den andra ronden kom den svarta hästen Christian Sjöstrand från Helsingfors upp.

- I det här skedet, när den svarta hästen kommer in i den här situationen så skulle jag säga att det inte sätter mig i någon speciell situation, jag är på samma linje som alla andra. I ett så pass tidigt skede kom ändå namnet fram, säger Sjöstrand.

Han kontaktades också tidigare men avstod då.

- Den mentala processen hade då inte ännu kommit till någon slutsats. Det tog sin tid. Jag hade ganska mycket jobb i vinter och vår, jag fick fler ansvarsområden. Tankemässigt gick det inte snabbare än så här, säger han.

Christian Sjöstrand.
Christian Sjöstrand. Christian Sjöstrand. Bild: Yle/Tove Virta Västnyland,Raseborg,stadsdirektörskandidat

På söndag kväll träffade kandidaterna de olika fullmäktigegrupperna som partivis fick ställa frågor till kandidaterna.

Efter politikerintervjuerna kom kandidaterna till Yle Västnyland och utfrågningen fortsatte. En del av frågorna utgick från den hårda kritik som den avgående stadsdirektören Tom Simola gav både politiker och tjänstemän under sin sista arbetsdag.

Hur ser ni på stadens ekonomi och reformprogrammet Raseborg 2020?

Otto Ilmonen: Ekonomin är en stor utmaning för Raseborg. Men jag undrar om det är den största utmaningen? Jag upplever utgående från diskussionerna (i fullmäktigegrupperna) att det är arbetsstämningen och sammanhållningen i staden som inte är så bra som den borde vara. Det är kanske den största utmaningen. Om man lyckas få ett bra samarbetsklimat och dra åt samma håll så tror jag att ekonomin småningom kommer att ordna sig också.

Otto Ilmonen.
Otto Ilmonen Otto Ilmonen. Bild: Yle/Tove Virta stadsdirektörer,Raseborg,Västnyland,stadsdirektörskandidat

Ragnar Lundqvist: Jag har följt med bakgrunden, hur man kommit fram till Raseborg 2020. Man bör fullfölja 2020. Kanske det inte räcker till, då måste man hitta på fler saker. Jag blev förvånad över att man (i fullmäktigegrupperna) inte frågade så mycket om ekonomin. De frågade om hur man ska leda staden så att den blir mer livskraftig. Ekonomifrågan var inte så mycket på tapeten.

Christian Sjöstrand: Man måste se tiden an, 2020 kommer ganska snabbt speciellt med tanke på att vi kanske har en social- och hälsovårdsreform. 12 procentenheter av inkomstskatten försvinner, hur långt räcker pengarna sedan? Då måste man revidera 2020 och beakta det nya läget. Men för tillfället ska man följa den utstakade vägen.

Tjänstemän och politiker samarbetar inte, enligt Tom Simola. Vad göra?

Otto Ilmonen: Ett sätt är att ha kontinuerliga möten och informella forum. Förutom aftonskolor så borde beredningsprocesserna utvecklas och öppnas för mer samarbete mellan förtroendevalda och tjänsteinnehavare.

Ragnar Lundqvist:
På något vis ska det ordnas någon form av kommunikation bland förtroendevalda och tjänstemän. Aftonskolor eller seminarier är bra. Artikeln visar en rätt stor frustration. Men jag frågade grupperna vad de ansåg om intervjun. All grupper sade att han inte egentligen var så där frustrerad. Det kom fram för starkt.

Ragnar Lundqvist.
Ragnar Lundqvist. Ragnar Lundqvist. Bild: Yle/Tove Virta Raseborg,Västnyland,stadsdirektörskandidat

Christian Sjöstrand: Tom Simola sade att han har varit van att jobba i form av aftonskolor. Jag är också van med det från Lappträsk. Det ska finnas gemensamma forum några gånger per år där man informellt kan diskutera vart man är på väg. Det bör man ta fasta på.

Är du bra på att delegera?

Otto Ilmonen: Det är det man alltid ska försöka utveckla hos sig själv.

Ragnar Lundqvist: Rätt bra. Jag måste påminna mig själv om att det inte är mitt område, att det finns andra i personalen som ska sköta det. Man måste bromsa sig själv.

Christian Sjöstrand: Jo.

Otto Ilmonen

Bor i: Pargas, hemma från Åbo
Född: 1971
Utbildning: Student från Halikon lukio, Politices magister från Åbo Akademi 1998, huvudämne nationalekonomi
Modersmål: Finska
Nuvarande arbete: Planerings- och utvecklingschef vid Åbo Akademi, som stöd för akademins högsta ledning, medverkar i strategiarbete.
Plock ur tidigare arbetserfarenhet: Social- och hälsovårdsdirektör i Pargas stad 2009-2012, kommunsekreterare i Korpo 2004-2008. har också jobbat med utvecklingsprojekt på Finlands ambassad i Tanzania och för Malmö stad.
Uppställd i kommunalvalet i april för SFP, blev inte invald.
Har enstaka inlägg på Facebook.

Hur långvarig blir du? Tom Simola bytte jobb efter ett och ett halvt år.

Otto Ilmonen: Jag hoppas jag får till stånd ett så bra samarbete och stämning att jag kommer att orka länge. Men frågan är förstås också om förtroendemännen och kommuninvånarna vill ha mig eftersom det är ett samarbete. Optimalt säkert 5-7 år, minst.

Ragnar Lundqvist: Jag har sagt tidigare att åtminstone fem år.
Fixar du det här jobbet?
Jo.

Christian Sjöstrand:
Jag tycker det är ganska optimalt att se i fem års intervaller hur det ser ut.
Det verkar vara en tuff sits, fixar du det efter Tom Simola?
Ja, på mitt nuvarande jobb har jag bytt titel och organisation åtminstone en gång per år, där har varit snabba förändringar hela tiden. I Lappträsk var jag 4,5 år. Alla arbetsplatser och organisationer har sina utmaningar.

Ragnar Lundqvist

Bor i: Lovisa, från Hangö
Född: 1958
Utbildning: Student från Hangö 1976, Teknologie licentiat från Åbo Akademi 1998,huvudämne process- och värmeteknik
Modersmål: Svenska
Nuvarande arbete: Regiondirektör på Andriz i Japan, säljer kraftverkspannor
Plock ur tidigare arbetserfarenhet: Rektor/VD för Kymenlaakson ammattikorkeakoulu i Kotka och Kouvola 2005-2011 med ansvar för ekonomi och administration. Också tidigare bland annat planerings- och teknologidirektör på Foster Wheeler Energia. Har varit med om fem patent. Obunden.
Hittas inte i alla fall enkelt på Facebook.

Hur ser ni på SFP:s dominans, har 22 platser av 43 i fullmäktige? Vilka är dina politiska kopplingar?

Otto Ilmonen: Vi har ett demokratiskt system och det är viktigt att vi lever efter de spelregler som finns. Jag har inte så omfattande politiska kopplingar men ställde upp i kommunalvalet i Pargas för SFP. Jag blev tyvärr inte invald.


Ragnar Lundqvist:
Jag är obunden. Jag fick frågan i intervjuerna (av fullmäktigegrupperna) också om dominansen. Jag svarade då att jag önskar att fullmäktige tänker på stadens bästa och inte diskuterar om SFP är i majoritet och beslutar utan man försöker komma till konsensusbeslut.


Christian Sjöstrand:
SFP-dominansen är resultatet av ett demokratiskt val. Invånarna väljer och efter det har jag ingen åsikt om efter den saken. Angående min egen bakgrund så har jag inte på det här decenniet jobbat inom SFP.

Christian Sjöstrand

Bor i: Helsingfors men säger sig vara en "Helsingforsifierad österbottning".
Född: 1978
Utbildning: Student från Petalax 1997, Politices magister från Åbo Akademi, huvudämne offentlig förvaltning
Modersmål: Svenska
Nuvarande arbete: Direktör för mervärdestjänster på Kunnan Taitoa sedan 2014, ett bolag som bland annat säljer ekonomiska tjänster till kommuner
Plock ur tidigare arbetserfarenhet: Kommundirektör för Lappträsk kommun 2009-2013, generalsekreterare för svenska riksdagsgruppens kansli, ministrarna Stefan Wallins och Jan-Erik Enestams specialmedarbetare, har jobbat på olika poster för SFP eller SU sedan 2000-2009.
Hittas på Facebook, aktiv.

Raseborg är stort till ytan, men har många större och mindre byar. Hur skapa jämlikhet mellan invånarna?

Otto Ilmonen: Det här var en av de mest intressanta frågorna i utfrågningen (av fullmäktigegrupperna), landsbygdens roll och hur vi ska hålla alla delar i kommunen levande. Det är en svår ekvation, men om man vill få inflyttning och man vill satsa på en levande stad så måste man se till att en viss basservice upprätthålls. Många som kan tänka sig flytta till Raseborg söker den småskaliga miljön och småskolorna.

Skulle du vara beredd att satsa på byskolor?
Om det finns underlag och ekonomiska möjligheter med tanke på faciliteter så är det möjligt.

Bromarv by.
Bland annat Bromarv får kämpa i motvind för sin service. Bromarv by. Bild: Yle/Tove Virta Bromarv,raseborg,Västnyland,Raseborg,Snappertuna

Ragnar Lundqvist: Det är en stor ekonomisk fråga. Man bör tänka på att samhället och arbetsplatserna förändras och det blir mer distansarbete. Om man lockar familjer med barn betyder det att man ska ha en skola också. Jag svarade ärligt i intervjuerna (av fullmäktigegrupperna) att om elevunderlaget är för lågt så då måste man tyvärr göra de svåra, besvärliga besluten.
Men Lovisa har gjort ett annat beslut. Man har räknat att det inte skulle ha blivit så stor inbesparing att stänga skolor. Jag vet inte hur man i Raseborg har räknat. Nu då skolnätsutredningen ska diskuteras i höst igen så måste man noggrant titta på om det verkligen är en inbesparing eller inte. Om besparingen är marginell så tror jag kommunen har råd att hålla skolorna.

Västerby skola i Ekenäs.
Västerby skolas saga är all. Västerby skola i Ekenäs. Bild: Yle/ Bubi Asplund skolsammanslagningar,Ekenäs


Christian Sjöstrand:
Läget är inte något som är unikt för Raseborg. Ganska många kommuner i Finland står i dagens läge inför en liknande situation. Det är en balansgång då ekonomin är svår, vilken service ska man erbjuda var? Där hamnar man i en värdediskussion som måste föras i fullmäktige.

Var hos dig ligger de värdena?

För egen del, också med tanke på stadsdirektörens uppgift, så måste ekonomin stå i fokus.

Bevara Raseborgs sjukhus?

Otto Ilmonen: Jag tog upp frågan om sjukhuset därför att jag upplever det som en viktig och central punkt för staden med tanke på att upprätthålla attraktiviteten. Det är en intressant fråga om sjukhuset är för dyrt - men för vem? Raseborg har höga specialsjukvårdskostnader men det behöver inte betyda att sjukhuset är för dyrt. Det finns exempel på små sjukhus som är effektiva och producerar bra kvalitet. Det är kanske något som går att utveckla här.

Raseborgs sjukhus i Ekenäs.
Raseborgs sjukhus. Raseborgs sjukhus i Ekenäs. Bild: Yle/Marica Hildén raseborg

Ragnar Lundqvist: Sjukhuset diskuterades inte överhuvudtaget (i intervjuerna med fullmäktigegrupperna). Social- och hälsovårdsreformen diskuterades inte, inte heller landskapsreformen. Men jag tycker att man på alla sätt ska försöka bevara sjukhuset. Man har inte bestämmanderätt, men kan försöka påverka.

Christian Sjöstrand:
Om reformerna genomförs så kommer ju staden inte att vara något annat än en diskussionspartner då det gäller sjukhuset i framtiden. Jag tycker att man ska bevara och utveckla det som finns, men diskussionen kommer att pågå i ett helt annat forum år 2019. Då är det ur stadens synvinkel viktigt att vara med och diskutera, att lobba och vara medveten om de diskussioner som förs. För landskapet kommer nog inte heller att ha för mycket pengar.

Ska Hangö och Raseborg fusioneras?

Otto Ilmonen: Jag tycker det är viktigt att Raseborg 2020-processen går vidare och att man får ordning på egen stuga först och sedan börjar fundera på nya möjligheter. I det här skedet ett nej.

Ragnar Lundqvist:
Inte i det här läget.

Christian Sjöstrand: Jag tänker varken säga ja eller nej men jag tänker åtminstone säga att vi måste vara medvetna om var vi har varandra. Vilka styrkor vi har gemensamt och hur vi kan fördjupa samarbetet. Det finns bara att vinna på att samarbeta. Sedan är det en politisk diskussion om det ska vara ja eller nej. Då måste båda parterna tycka på samma sätt.
Så där ska då inte stadsdirektören ha en egen vilja, tycker du?
Åtminstone inte jag i det här skedet.

Vad tycker ni om Thomastestet som kandidaterna har genomgått?

Otto Ilmonen: Jag var överraskad över resultatet. Det är ett kort test som ger en endimensionell bild. Exempelvis upplever jag mig inte som speciellt tillbakadragen utan mer som en social person. Men man kan inte mäta allt så snabbt.

Ragnar Lundqvist:
Jag blev en aning besviken på testet. Vi gick igenom resultaten med konsulten och hade en lång diskussion som räckte en timme. Resultatet var 4 stycken A4-sidor som beskrev mig själv. Jag var inte riktigt överens, men efter diskussion var vi överens.
Det har riktats kritik mot att det här testet är gammalmodigt. Men det är ett test bland andra.

Christian Sjöstrand:
Det är ett kort test och ett test bland andra. Jag blev inte själv överraskad över helheten, jag har förr gjort testet och det var i samma riktning. Några detaljer diskuterade jag med konsulten.

Stadsstyrelsen i Raseborg valde ingen favorit bland de tre kandidaterna utan beslöt den 12 juni att ge fullmäktige fria händer att välja ny stadsdirektör den 19 juni.

Här nedan kan du lyssna på hela den diskussion som fördes på söndag kväll i Yle Västnylands studio.

13.6 8.45 Artikeln uppdaterad med stadsstyrelsens beslut.

Läs också

Västnyland

Bekanta dig med hur vi jobbar med Ansvarsfull journalistik

Nyligen publicerat - Västnyland