Hoppa till huvudinnehåll

Pargas stad hjälper deltidsboende göra smarta miljöval

Hus i skärgård.
Ute på öarna kan solenergi vara en vettig lösning. Hus i skärgård. Bild: Yle/ Nora Engström aspö

I Pargas, som hör till de kommuner som har flest sommarstugor i hela landet, ökar invånarna under sommarmånaderna mångfalt. Därför försöker man också från kommunens sida hjälpa de deltidsboende i staden att göra smarta miljöval.

- Ingen fastighetsägare är en stor miljöbelastning eller begår något större miljöbrott, men idag finns det goda och smarta lösningar att i mindre grad än tidigare påverka sin omgivning, säger Carl-Sture Österman som är miljövårdschef i Pargas.

- Framför allt kan man ju tänka på badvattnet i stranden och dricksvattnet. Idag kostar det inte ens så väldigt mycket och det är möjligt för var och en, också med ganska enkla lösningar, att åstadkomma en hel del, fortsätter Österman.

För att nå ut till såväl fasta invånare som deltidsboende, så ordnar man olika mässor och evenemang tillsammans med fritidsboende under sommaren.

Miljömedvetenhet viktigt på stugan

Maj-Lis och Sten Holmström är deltidsboende i Pargas och funderar för tillfället på olika avloppsvattenlösningar. De tar gärna till miljövänliga lösningar då något på stugan borde förnyas och uppskattar också att kommunen ser till att informera sina invånare kring olika lösningar.

För tio år sedan installerade de på rekommendation av vänner ett torrdass på stugan, vilket de varit mycket nöjda med. Nu funderar de också på hur fritidshuset borde värmas i framtiden.

- Möjligen en värmepump, det har vi tänkt skaffa oss, eftersom vi har strömmen på året runt. Det är ganska mycket ström och ganska mycket eldande när man kommer ut till landet, så en värmepump eller en varmluftsblåsare skulle vara en lösning. Vi ska se.

Avloppsvattenfrågor och energilösningar dominerar miljödiskussionen

Förutom olika lösningar för avloppsvattenhanteringen så har man under de senaste två åren från kommunens sidan försökt föra fram energifrågor och olika energilösningar. Solenergi är en lösning som tycks intressera. Den lösningen passar också fastigheter som finns ute på öarna, berättar energirådgivare Alf-Peter Heino vid Pargas stad. Han får flera gånger i veckan frågor kring solenergi från såväl fast bosatta som deltidsboende.

- De flesta undrar vad det är för lösningar man ska satsa på och om finns det några bidrag att få.

Det är nämligen inte så lätt att veta vad man ska satsa på i synnerhet då det är frågan om ny teknik, påpekar Heino.

- Det som kanske saknas allmänt i samhället så är ju det att det inte finns exempel på de här olika lösningarna installerade. Det finns nog en massa till papper och information på internet. Men vi borde få fler helt konkreta lösningar som skulle vara installerade på fastigheter och andra ställen där man skulle kunna bekanta sig med dem och se hur de fungerar.

Råd finns att få hos staden

Heino, i egenskap av kommunalt anställd, ser att staden har ett viktigt uppdrag också ur konsumentens synvinkel.

- En företagare, en leverantör, någon som säljer någonting - det egna är ju alltid det bästa och det är det man försöker sälja. Då försöker jag ge opartisk rådgivning, vad ska man ta i beaktande, vad ska man passa upp för, vad ska man speciellt se på då man väljer en energilösning.

Om man är ovan kan det också vara svårt att begära en offert av en leverantör eller till och med vara svårt att läsa den då man får den.

- Då det är en marknad och någonting är nytt på marknaden så finns allt från kant till kant. Det är där som det många gånger kan gå snett. Det behöver inte göra det, men det kan hända att det blir fel lösningar och onödigt dyra lösningar.

Lönar sig att vara aktiv

För den som letar efter en enkel lösning för sommarstugan kan man komma relativt billigt undan då man installerar solpaneler. Men mer heltäckande lösningar kostar mer. Då tekniken utvecklas kommer också priset på ellösningarna att sjunka, vilket delvis redan sker nu i priserna. Heino tycker ändå inte att man ska skjuta upp energibesluten på framtiden. Det kan också ha sina nackdelar.

- Ska man alltid ha det billigaste eller nyaste eller bästa, så blir den som väntar utan. Det brukar vanligtvis vara så.

Det lönar sig alltså inte nödvändigtvis att vänta.

- Det blir säkert alltid lite billigare, men i något skede borde beslutet göras. Det är inte bara leverantörerna som säger det, utan också experterna säger att nu är just rätt tid att satsa på de här alternativa energilösningarna.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland