Hoppa till huvudinnehåll

Reklam tär på vårdresurser i framtiden

Läkare
Läkare Bild: YLE/Chanette Härus Österbotten (historiskt landskap),Karleby,läkare,vård

Social-och hälsovården blir en skattefinansierad miljardmarknad när landskapsbolagen, privata bolag och tredje sektorn skall konkurrera om kunderna i framtiden. Reklam kommer att bli en naturlig del av den konkurrensen men resurserna tas från helheten och vårdresurserna kan bli lidande.

- Marknadsföringen tar en del av kakan och när staten inte ökar resurserna betyder det att marknadsföringen är bort från servicen, säger Göran Honga, direktör på Vasa sjukvårdsdistrikt.

göran honga
Göran Honga göran honga Bild: Yle/Henrik Leppälä vasa sjukvårdsdistrikt,Direktör

Vd:n för det privatägda sjukhuset KristinaMedi i Kristinestad, Mia Vanhatalo, håller inte helt med.

- I vårt fall har det absolut ingen effekt på servicen. Jag tror inte att den här marknadsföringen behöver vara så omfattande. Det som människorna behöver få är information, vem de kan vända sig till för vård, varför de kan vända sig dit och till vilken kostnad.

Medborgaren som kund

På en konsumentmarknad tävlar serviceleverantörerna om kundernas gunst och alla bolag, privata, landskapsägda eller tredje sektorn får samma ersättning. Då gäller det att tävla med tillgänglighet och kvalitet och då kommer reklamen in i bilden.

- De offentligägda bolagen kommer nog att ha ganska svårt att verka på en konsumentmarknad, oberoende av hur bra de är på att sköta sig, säger Göran Honga.

- Alla marknadsekonomins tricks kommer att användas när man delar upp marknaden på ett nytt sätt.

Mindre privata aktörer kan också få det svårt att verka på konsumentmarknaden, särskilt i större städer, men enligt Vanhatalo är det här inget större problem på glesbygden.

- I tillväxtcentra, om jag tar Vasa som exempel, är konkurrensen mycket större och hårdare, för där finns många av de här storbolagen som också är med och konkurrerar om patienterna. Där måste man kanske profilera sig på ett lite annat sätt. På små orter finns inte samma konkurrens, säger Mia Vanhatalo.

Mia Vanhatalo poserar framför en hel del sjukhusapparater.
Mia vanhatalo. Mia Vanhatalo poserar framför en hel del sjukhusapparater. Bild: Yle/Juho Karlsson Kristinestad,Österbotten,hälsovård,sjukhus,kristinamedi

Integrerad modell

Det unika med den finska reformmodellen är den integrerade social-och hälsovården på grundnivån. Det här är en modell som i dagens läge inte kan erbjudas av företag i branschen.

- Företagen är inte intresserade av den integrerade modellen. Det finns inte företag som har socialväsendets bitar med, missbrukarvård eller psykvård, åldringsvård och tjänster till hemmen och allt i samma paket, säger Honga.

Enligt Göran Honga kan företagen använda sig av underleverantörer men 60 procent av vården måste vara egenproduktion i det bolag som gör kontrakt med landskapet.

- Jag tror att valfrihetslagförslaget ännu delvis skrivs om. Bara stora företag kan hantera valfriheten, små företag har inte möjlighet att verka på den marknaden och det är inte en utveckling som nån i riksdagen vill ha, säger Honga.

Tar storbolagen över?

Vanhatalo medger att det finns en oro över att storbolagen kan komma att ta över all verksamhet, men hon hoppas att alla kan fungera på samma marknad.

- Det är egentligen den framtida upphandlingsmodellen av vårdtjänster som dikterar vilka aktörer som kan vara verksamma på marknaden. Jag ser det här som en möjlighet. Inget av storbolagen klarar av att allokera resurser och människor till glesbygden utan att ta vara på den kunskap, kännedom och det humankapital som redan finns där, säger Vanhatalo.

- Små regionala aktörer måste vara mer samarbetsorienterade, flexibla och de har den lokalkännedom som inte storbolagen har. Det kommer att bli en intressant situation det här. Jag hoppas att det ska finnas utrymme för både stora och små vårdaktörer.

Offentliga sektorn i underläge

Den offentliga marknadsföringen skall skötas så billigt som möjligt, det är statens uppgift att upprätthålla system på nätet enligt Honga.

- Landskapet har inga möjligheter att sätta miljoner på marknadsföring.

- Man kommer i landskapet att starta i ett underläge och fortsätta att jobba i ett underläge hela tiden.