Hoppa till huvudinnehåll

Honga: Sjukhusnätet kommer att ses över då regeringen faller

göran honga
Göran Honga. göran honga Bild: Yle/Henrik Leppälä vasa sjukvårdsdistrikt,Direktör

Vid Vasa centralsjukhus vittrar man morgonluft i och med regeringens fall. Göran Honga, som är direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt, tror att man nu blir tvungen att se över sjukhusnätet på nytt om Svenska folkpartiet och Kristdemokraterna kommer med i regeringen.

- Det gäller inte enbart Vasa och jouren där utan i det fallet lyfts hela frågan om sjukhusnätet upp på bordet igen. Och inte enbart av SFP utan också av de andra partierna. Förstås är frågan om svenska servicen viktig för Vasa och på något sätt kommer det upp i diskussionerna, säger Honga.

Sipiläs regerings förslag om sjukhusnätet efter vårdreformen har redan stött på massiv kritik bland annat när det gäller kostnadskalkyler. Enligt Honga har de varit tagna ur luften. Hälso- och sjukvårdslagen är ändrad men när det gäller strukturlagarna kommer de att sättas på is, tror Honga.

- Hela frågan borde tas upp på nytt. Hur ska sjukhusnätet se ut i landet och vad skulle de reella effekterna av en sådan förändring vara. De var kanske lite gjorda på basen av goda förhoppningar i stället för realmatematik.

Finns det en risk att hela Social- och hälsovårdsreformen faller ihop?

- Det är klart att den konstruktion som nu ligger i riksdagen den kommer inte att gå vidare. Det finns en så stor kritik mot den och jag tror inte att någon i dagens läge är villig att föra det paketet vidare. Sedan finns det en massa grundarbete som är gjort och det kan utnyttjas men det betyder i alla fall att konstruktionen kommer att se annorlunda ut år 2018 och 2019 då man börjar föra det här vidare.

Skjuts på framtiden

Göran Honga tror att tidtabellen för reformen kommer att förskjutas en bra bit framåt.

- Vi kommer att fortsätta hela nuvarande fullmäktigeperiod och eventuellt en del av det följande innan förändringar börjar ske.

Vasa centralsjukhus har hela tiden lobbat hårt för att få behålla så mycket som möjligt av sina specialiteter och lyckats förhållandevis bra. Många av de centraliseringsförordningar som skulle ha gällt också Vasa centralsjukhus har urvattnats.

- Det skulle ha blivit en försämring för oss men ingen katastrof. Jag hoppas nog på att man tar det här på ny kula igen och genomför de här reformerna bitvis och över tid och försöker se på effekterna.

Enligt Honga har regeringen försökt ändra allting på en gång och föra det så långt att man inte kan föra det tillbaka.

- Det här är den fjärde regeringen i följd som körde på en mina med ett för stort paket. Man sku hoppas att någon sku börja ta lärdom av det här, säger Honga.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten