Hoppa till huvudinnehåll

Professor om avhoppen från Sannfinländarna: Oväntat med så organiserad utmarsch

Professor Lauri Karvonen,  Åbo Akademi
Professor emeritus Lauri Karvonen Professor Lauri Karvonen, Åbo Akademi Bild: Yle/Linus Hoffman statsvetenskap,val,väljare,beteendeterapi,lauri karvonen

Professor emeritus i statskunskap Lauri Karvonen beskriver vändningarna inom det sannfinländska partiet som mycket dramatiska.

- Det är inte många gånger som jag varit med om den här typen av partisplittringar.

Enligt Karvonen är splittringar något som har karaktäriserat i synnerhet de populistiska rörelserna - de har svårt att hålla ihop.

Professor Lauri Karvonen säger att han nog väntade sig att åtminstone en del prominenta sannfinländare skulle dra sina slutsatser för egen del.

- Men jag hade inte väntat mig en så uppenbart organiserad utmarsch från partiets riksdagsgrupp.

Den nya gruppen har stor parlamentarisk tyngd

Vad tror du att det här innebär för Jussi Halla-ahos sannfinländare?

- Det innebär att hans politiska linje framstår som ännu mera avvikande i förhållande till den linje som partiet gick till val med 2011 och 2015 och vann stort med. Nu ställer sig givetvis väljarna och också partimedlemmarna frågan om det är den linjen de kommer att följa eller om det är den nya riksdagsgruppens linje.

Hur sannolikt tror du att det är att regeringen kommer att samarbeta med den nya riksdagsgruppen, som bland annat innehåller alla sittande ministrar?

- Det är ett mycket klart budskap till statsministern. Den här gruppen är stor och har parlamentarisk tyngd med sina 20 mandat i riksdagen. Nu vill gruppen ställa sig till förfogande och fortsätta regeringssamarbetet. Det kan varken Juha Sipilä eller Petteri Orpo ignorera. Samtal kommer att föras, och det är mycket möjligt med en lösning som inkluderar den här gruppen som en del av regeringens parlamentariska bas.

Är det här en gyllene möjlighet för Sipilä att rädda sitt regeringsprogram?

- Det är en möjlighet för Sipilä, om han går in för att betrakta den nya gruppen som den grupp som han förhandlar fram regeringsprogrammet med. Då finns det inte någon som helst orsak att justera regeringsprogrammet. Om han däremot anser sig behöva ytterligare partier med i regeringsarbetet så måste han räkna med justeringar i regeringsprogrammet och förhandlingar om sådana.

Partiets framtid blir osäkrare

Karvonen berömmer den nya gruppens ordförande Simon Elo för hans vältaliga insats vid presskonferensen.

- Det var ett besked som var lika avståndstagande från den nya sannfinländska partiledningen och dess linje, som regeringskumpanerna kommit med. Det var en mycket stark markering mot Halla-ahos linje och det nya ledarskapet.

Finns det en framtid för det sannfinländska partiet utan alla de här nyckelspelarna?

- Om vi med Sannfinländarna fortfarande menar det parti som Halla-aho ska leda, så är det partiets framtid allt osäkrare. Sannfinländska sympatisörer, partimedlemmar och väljare står inför ett val. Och det valet kommer nog att innebära ganska många avhopp från Halla-ahos parti. Antingen till ett nytt parti som grundas, till andra partier eller till politisk passivitet. Det innebär en mycket stor utmaning för Halla-aho, säger professor emeritus Lauri Karvonen.