Hoppa till huvudinnehåll

Åbo United och ÅIFK går samman?

Alla Åbo Uniteds knattar samlade på säsongavslutningen i oktober 2015.
Alla Åbo Uniteds knattar samlade på säsongavslutningen i oktober 2015. Alla Åbo Uniteds knattar samlade på säsongavslutningen i oktober 2015. Bild: Åbo United/Stefan Crämer åbo united

Fotbollsföreningarna Åbo United och Åbo IFK verkar att gå samman. Nästa vecka samlas medlemmarna i Åbo United till medlemsmöte för att diskutera framtiden, och mycket tyder på att man ansöker om att bli en del av ÅIFK.

Åbo United och ÅIFK samarbetar redan nu bland annat med gemensamma träningar för vissa lag.

Orsaken till att Åbo United diskuterar en samgång är att det blir allt svårare att hålla ihop lagen då de stora fotbollsföreningarna värvar spelare i allt yngre ålder.

- Fotbollskartan och marknadsläget ser annorlunda ut än för 24 år sedan då föreningen grundades, säger Åbo Uniteds ordförande Lasse Bäckman. Det är inget som hänt i vår förening, utan ett tryck utifrån.

Lasse Bäckman
Lasse Bäckman. Lasse Bäckman Bild: Yle/Linus Hoffman lasse bäckman

Tidigare var Knatteligan i Åbo (Turun Nappulaliiga) den samlande organisationen dit alla kvarterslag och stadsdelslag för knattar hörde. Åbo United samlade alla svenskspråkiga ungdomar till en egen förening i Knatteligan.

Under hela 90- och 00-talet hörde alla fotbollspelande i åldern 6-11 år i Åbo till sina egna stadsdelslag, och först i 11–12-årsåldern valde ungdomarna den fotbollsförening de ville fortsätta sin karriär i. För Åbo Uniteds spelare betydde det ofta ÅIFK, men inte alltid.

- Det fanns ett gentlemannaavtal att inga storföreningar skulle komma och fiska efter talanger i Knatteligan, förklarar Bäckman. De unga fick sedan själva välja om de ville fortsätta på hobbynivå eller satsa på en karriär i någon större förening.

Keisuke Honda tränar småbarn i fotboll.
Keisuke Honda tränar småbarn i fotboll. Bild: All Over Press Keisuke Honda,barnidrott

Men situationen ändrades dramatiskt för cirka 5 år sedan. Bollförbundet började kräva att alla fotbollsföreningar, för att de skulle få bidrag, måste ha verksamhet också från lägre ålder. Det innebar att de stora Åboföreningarna Inter och TPS först började erbjuda egen verksamhet för barn från 6-årsåldern och grundade egna knattelag, och sedan följde de andra föreningarna efter.

- Det finns ett tryck på oss att ta in allt yngre knattar i verksamheten, redan från 5-årsåldern, säger Bäckman, men efter att de har spelat några år så sugs många upp av andra föreningar.

- I dag är ÅIFK ungefär den enda större föreningen i Åbo utan knattelag, och det betyder att vi å andra sidan har svårt att få nya, unga spelare då många flickor och pojkar redan i yngre ålder har värvats av de andra föreningarna, förklarar ÅIFK:s fotbollsavdelnings ordförande Peter Ahlskog.

Åbo United

  • Åbo United grundades 1993, eftersom stadsdelsföreningarna ofta bestod av flickor och pojkar som gick på samma klass i de finskspråkiga kvartersskolorna. De svenskspråkiga som bor utspritt över hela staden fick med Åbo United också möjlighet att spela fotboll med sina klasskamrater.
  • Föreningen har varje år samlat cirka 150 knattar och ungdomar i ett tiotal lag.
  • Föreningen och lagen leds av aktiva föräldrar.
  • Matchtröjan är vit- och blårandig.

För Åbo United finns flera fördelar vid en samgång med ÅIFK. Man skulle ha fler spelare, man skulle få tränare och bättre träningstider, och det skulle finnas en kontinuitet för en lite större förening. Barnen skulle ha samma förening ända från knatteåldern till dam- och herrlag.

Men det finns också nackdelar. Många oroar sig för att medlemsavgifterna stiger betydligt då verksamheten blir mer organiserad. Inom ÅIFK går verksamheten dessutom inte enbart på svenska, vilket har varit en viktig sak inom Åbo United.

Åbo IFK och dess fotbollslag P-01 utsågs exempelvis år 2014 till årets mångkulturella handling i Åbo, för sin integrerande roll bland barn, ungdomar och vuxna. Cirka en tredjedel i laget hade då svenska som modermål, en tredjedel finska, och en tredjedel hade invandrarbakgrund med åtminstone turkiska, somaliska och arabiska som modersmål.

ÅIFKs fotbollsdamer är klara för division 2
Många av ÅIFK:s spelare under åren har börjat sin fotbollsbana i Åbo United. ÅIFKs fotbollsdamer är klara för division 2 Bild: Michael Bäckström åifk 2013

Därför vill Åbo Uniteds styrelse att föräldrarna på medlemsmötet nu ska få bestämma hur man går vidare.

- Föreningen har alltid velat erbjuda en god knatteverksamhet också för de svenskspråkiga barnen, och jag skulle vilja att vi tryggar verksamheten för våra juniorer och kommande juniorer, säger Bäckman. Nu får våra medlemmar säga vad de önskar. Och så får vi leva med det beslutet.

- Från ÅIFK:s sida vill vi inte säga hur föräldrarna ska välja, poängterar Ahlskog. Vi har diskuterat med Åbo United, och vi är mycket glada om de vill gå samman med oss.