Hoppa till huvudinnehåll

Kommunerna släpar efter med att lägga ut information om tjänstemännens bindningar

Kommunernas hus
Kommunernas hus Bild: Thermos/CC-by-sa-3.0 kommunernas hus

Nästan inga städer eller kommuner i huvudstadsregionen har inom utsatt tid redogjort för vilka bindningar de högre tjänstemännen har. Enligt den nya kommunallagen ska tjänstemän i vissa positioner redogöra för ifall de till exempel har förtroendeuppdrag i företag, eller andra bindningar som kan vara av betydelse.

I Helsingfors har man bett tjänstemännen lämna in sina uppgifter i samma takt som de förtroendevalda också har börjat göra det, det vill säga från och med de förtroendevaldas första fullmäktigemöte i början av juni.

- Det är lite besvärligt i och med att det inte i lagen tydligt har definierats hur man ska göra med tjänstemännen, tycker utvärderingschef Timo Terävä vid revisionskontoret i Helsingfors.

När han får veta att Kommunförbundet anser att de berörda tjänstemännen borde ha lämnat in sina redogörelser för bindningar redan då lagen trädde i kraft, det vill säga den första juni, är han ändå inte förvånad.

- Jaha, ja det låter ju som en logisk tolkning. Vi har hur som helst redan fått in många redogörelser och kommer att börja lägga upp dem på våra nätsidor redan börjandes med den här veckan.

Esbo: Instruktionerna otydliga

I Esbo samlar man ihop informationen av alla på samma gång, det vill säga av tjänstemännen samtidigt som av de berörda förtroendevalda.

- Jag tycker att Kommunförbundets instruktioner har varit på en ganska allmän nivå, säger stadsrevisorn Virpi Ala-Aho.

Hon tror att Esbo kommer att få ut informationen i början av augusti, vilket enligt hennes tolkning räcker.

Kommunförbundet tolkar lagen på annat sätt

Kommunförbundets jurist Ida Sulin berättar att man har fått ta emot många förfrågningar från kommuner om vad det egentligen är man ska göra och hur.

- Hur ska man göra det rent tekniskt? Vem är skyldig att göra vad? Varför ska vi syssla med sådana här saker? är några av frågorna, säger Sulin.

Sulin tycker att med tanke på att det har skett en hel del förändringar inom en kort tid, har man i kommunerna varit ganska på det klara med att redogörelserna för bindningar ska göras.

- Alla har inte helt lyckats samla informationen före den första juni, men på god väg är man nog.

Ida Sulin har inte stor förståelse för kommunernas olika förklaringar på varför redogörelserna släpar efter.

- Vår utgångspunkt är att lagen följs. Vi har haft anvisningar på våra nätsidor sedan ett år tillbaka, så vi utgår från att våra medlemmar följer lagen och att allting har varit klart den första juni, säger Sulin.

Stadsdirektörer och stadsstyrelsemedlemmar berörs

De personer som förutsätts anmäla om sina bindningar är personer som har nyckelpositioner inom kommunen och personer i positioner som kan vara utsatta för försök till påverkan.

Det handlar om presidiet i fullmäktige, alltså ordförande och vice ordförande, hela kommunstyrelsen med ordinära medlemmar och suppleanter. Också alla ledamöter i ett organ som sköter om markanvändning och bygglagstiftning ska redogöra för sina bindningar.

Lagen gäller också de tjänstemän som har ett föredragningsansvar, alltså fungerar som föredragande i ett ärende. Det gäller också kommun- och stadsdirektörerna.

Vanda tar tid på sig

I Vanda har man uppfattat att tjänstemännen ska redogöra för sina bindningar inom två månader efter att den nya lagen trätt i kraft, berättar stadsrevisorn Helena Hyvönen.

Informationen ska enligt den logiken vara insamlad den första augusti.

- Vi kommer att publicera informationen i den takt vi får den och inom den bestämda tiden. Det är i vårt eget intresse att informationen finns på våra sidor i tid, säger hon.

Vad händer då om man blir försenad och inte följer lagen på det sättet som man på Kommunförbundet har tolkat den?

- Vi har sedan ett år tillbaka haft anvisningar här på Kommunförbundet om hur det här ska göras. Om man inte har fått det klart till den första juni ger vi så mycket stöd vi kan för att det ska ske så snabbt som möjligt, säger juristen Ida Sulin.

Kyrkslätt är på gång

I Kyrkslätt har man redan samlat ihop informationen från de ledande tjänstemännen.

- Vi fick in dem i slutet av maj om jag kommer rätt ihåg, berättar förvaltningsdirektör Anu Karkinen.

Kyrkslättborna kan ändå inte ännu se informationen om tjänstemännen på nätet, för man kommer att lägga ut dem först i samband med att man har fått in informationen om bindningar för de förtroendevalda.

- Antingen publicerar vi informationen på våra gamla sidor under den här eller nästa vecka, eller också lägger vi upp det på våra nya sidor som är klara den första juli, säger Karkinen.