Hoppa till huvudinnehåll

Milla Stenström fick Ralf Törngren-priset

Milla Stenström
Milla Stenström. Milla Stenström Bild: Åbo Akademis studentkår milla stenström

Studenten i naturvetenskaper Milla Stenström har tilldelats årets Ralf Törngren-pris på 6 000 euro. Hon får priset för sitt omfattande engagemang för Åbo Akademis studentkår och Åbo Akademi.

Ralf Törngren-priset instiftades 2001 av Stiftelsen för Åbo Akademi för att hedra Ralf Törngrens insatser för Akademin och studentkåren.

Priset delas ut till en student eller anställd vid Åbo Akademi som vid sidan av sina studier och arbetsuppgifter gjort en väsentlig insats för utvecklandet av Åbo Akademi eller Åbo Akademis Studentkår.

Stenström nominerades av fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT), samt av Åbo Akademis studentkår. Fakultetens dekanus Tapio Salmi uppger Stenströms positiva attityd, engagemang och mod att föra fram utvecklingsförslag, som de viktigaste orsakerna till att fakulteten nominerat henne för priset.

Studentkåren å sin sida beskriver Stenströms engagemang i förtroendeuppdrag som resultatinriktat och uppger henne vara en bärande kraft bland studentrepresentanter.

Priset överräcktes vid en ceremoni i Åbo på onsdag kväll.

Törngren verkade både för Åbo Akademi, Åbo stad och för Finland

De tidigare pristagarna av Ralf Törngren-priset är Heidi Juslin-Sandin (2001), Monika Nerdrum (2002), Karl Sällström (2004), Fia Valtonen (2006), Saku Rantanen (2009), Ludvig Forsman (2010), Otto Andersson och Anniina Pirttimaa (2011), Raine Katajamäki och Katarina Kiiskinen (2013), Fredrika Åkerö och Esbjörn Hägerstedt (2014), Alexander Lång (2015) och Ann-Katrin Bender (2016).

Ralf Törngren var ordförande för Åbo Akademis studentkår 1923-24. Han verkade bland annat som lärare i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi 1927-1936 och som skattmästare vid Stiftelsen för Åbo Akademi 1931-1948. År 1958 promoverades Törngren till hedersdoktor vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi.

Efter kriget blev Ralf Törngren först socialminister, och senare finans-, utrikes- och statsminister. Han är den enda medlem av Svenska folkpartiet som varit statsminister; i 169 dagar år 1954.

Läs också