Hoppa till huvudinnehåll

Allt fler anställda tar influensavaccin på sjukhus – nu är täckningen på toppnivå

Vaccinering
Vaccinering Bild: Kay Nietfield / EPA vaccinering,vaccin,sprutor,injektioner,hälsovård,vaccination

Influensavaccinationer av såväl personal som patienter i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har ökat stadigt de senaste åren. Distriktet har störst andel influensavaccinerad personal i Finland.

Under år 2016 lät 92 procent av personalen vaccinera sig mot influensa. Sjukvårdsdistriktet hade som mål att vaccinera minst 90 procent av personalen.

Det här är en klar ökning: motsvarande siffra för år 2015 låg på 84 procent.

Toppnivå inom EU

Infektionsöverläkare Eeva Ruotsalainen bekräftar de goda resultaten.

- Mängden influensavaccinationer är på en toppnivå både i jämförelse med sjukvårdsdistrikt i resten av landet och inom hela EU, enligt Ruotsalainen.

Mängden influensavaccinationer är på en toppnivå både i jämförelse med sjukvårdsdistrikt i resten av landet och inom hela EU― Infektionsöverläkare Eeva Ruotsalainen

Under de senaste sex åren har det inom den specialiserade sjukvården gjorts större satsningar på att vaccinera personalen mot influensa. Därför har andelen vaccinerad personal nu också ökat.

Personalen vaccineras för att förhindra patienter från att insjukna i influensa.

- Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har under sex års tid arbetat aktivt och intensivt för att öka andelen influensavaccinerad personal. Vi har aktivt informerat om varför det lönar sig att vaccinera sig och om hur det här skyddar såväl patienter som personal. Vi har även förenklat personalens vaccinationsmöjligheter genom att erbjuda dem möjlighet att vaccinera sig på arbetsplatsen, säger Ruotsalainen.

Vi har aktivt informerat om varför det lönar sig att vaccinera sig och om hur det här skyddar såväl patienter som personal. Vi har även förenklat personalens vaccinationsmöjligheter genom att erbjuda dem möjlighet att vaccinera sig på arbetsplatsen― Eeva Ruotsalainen

Bland sjukvårdsdistriktets personal steg andelen influensavaccinerade läkare från 96 procent år 2015 till 99 procent år 2016. Motsvarande siffra för vårdpersonalen steg under samma tidsperiod med hela tio procentenheter, från 86 procent år 2015 till 96 procent år 2016.

Bland specialarbetare och annan personal låg siffrorna på 75 respektive 81 procent år 2016.

Också anhöriga har vaccinerat sig flitigt

Vaccinationer av patienter och närstående har också ökat. Under den senaste influensasäsongen gjordes större satsningar på att vaccinera patienter och närstående. Bland annat upprättades vaccinationsställen i sjukhussalarna, vilket sänkte tröskeln för att låta vaccinera sig.

Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt vaccinerades 6600 patienter den senaste vintern. Det här är 4000 personer fler än under föregående influensasäsong.

- Vi har gjort ett gott arbete med att vaccinera patienter och minska antalet influensor. Framförallt har vi gjort det enklare för patienter att vaccinera sig, menar Ruotsalainen.

Läs också