Hoppa till huvudinnehåll

Biträdande JO: Beskickningar beaktar inte barns rättigheter vid förhör för familjeåterförening

Amila fick sina barn till Finland.
Amila fick sina barn till Finland. Bild: YLE/Antti Lempiäinen. amila

Riksdagens biträdande justitieombudsman Maija Sakslin kritiserar finländska utlandsbeskickningar för att inte beakta barnens rättigheter i samband med förhör som kan leda till familjeåterföreningar.

Sakslin är inte övertygad om att barnens rättigheter, rättskydd eller intressen förverkligas då barn hörs vid finländska utlandsbeskickningar.

Biträdande JO har rett ut frågan på eget initiativ. Hon hade lagt märke till problematisk och felaktig praxis.

Barnen hörs ofta utan att en vårdnadshavare, en laglig representant eller en bekant vuxen är närvarande. Också anvisningarna har varit bristfälliga.

En vuxen borde vara närvarande

- Barnens rättsskydd kan inte alltid förverkligas utan en vuxens hjälp, säger Sakslin.

- Det är av yttersta vikt att varje tjänsteman som intervjuar ett barn förstår de speciella särdragen kring att intervjua ett barn och lagstiftningen som gäller barnens rättigheter och att den tjänstemannen beaktar barnets fördel, betonar Sakslin.

Att garantera barnets rättsskydd kan inte vara beroende av praktiska omständigheter, trots att det kan vara utmanande och krångligt att uppfylla kraven, menar Sakslin.

Biträdande JO har uppmärksammat Migrationsverket och Utrikesministeriet på att anvisningarna för myndigheterna som gäller hörandet av barn ska ändras och kompletteras.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes