Hoppa till huvudinnehåll

Bra början på ny fullmäktigeperiod i Kimitoön

Mänskor skakar hand med varandra.
Glada miner och ivriga handskakningar då fullmäktigeledamöterna inledde arbetet. Mänskor skakar hand med varandra. Bild: Yle/Monica Forssell kimitoöns kommunfullmäktige

De nyvalda politikerna i Kimitoöns kommun samlades på torsdag till periodens första fullmäktigemöte.

Valet av fullmäktigeordförande samt styrelse – och nämndmedlemmar skedde utan dramatik. Några förhandlingspauser behövdes visserligen, men inga omröstningar.

Med undantag av Niklas Guseff (SFP) och Tomy Wass (VF) var alla ledamöter på plats då det nya fullmäktige inledde arbetet.

Två män sitter bredvid varandra i fullmäktigesalen.
Bredvid varandra längst fram i salen sitter Jan-Erik Eenstam (SFP) och Rune Friman (FS). Två män sitter bredvid varandra i fullmäktigesalen. Bild: Yle/Monica Forssell Rune Friman,jan-erik enestam
Ung man med glasögon i fullmäktigesal.
Fredrik Simola. Ung man med glasögon i fullmäktigesal. Bild: Yle/Monica Forssell fredrik simola

Salens yngsta ledamot, nittonåriga Fredrik Simola, fick plats bredvid Michael Oksanen.

- Jag är nöjd med min plats, känns bra att sitta bredvid en veteranpolitiker, sa Simola som också konstaterade att han ser fram emot de kommande fyra åren.

Överenskommelsen höll

På initiativ av Jan-Erik Enestam (SFP) inledde politikerna genast efter valet ett samarbete som utmynnade i dels en programförklaring och dels en överenskommelse om platsfördelning i de olika politiska organen.

Som väntat höll överenskommelsen och mötet som också tog upp Konestiftelsens anbud på ett skogsområde i kommunen, kunde klubbas av på bara ett par timmar.

Ärendet gällande stiftelsens anbud fick dock ett tillägg i form av en kläm då fullmäktige på initiativ av Helena Fabritius (SFP) gav i uppgift åt kommunstyrelsen att fundera på hur man kunde öronmärka den summa kommunen får för skogen i Kulla för att dels sköta om kommunens skogar bättre och dels möjliggöra vistelse i skog och mark för invånarna.

Ni har valt en ordförande som har finska som modersmål― Veijo Lücke
Man med skägg och glasögon.
Fullmäktigeordförande Veijo Lücke hoppas att de kommande fyra åren ska vara jämnare än de senaste fyra åren. Man med skägg och glasögon. Bild: Yle/Monica Forssell veijo lücke

Veijo Lücke (Fri samverkan) som valdes till fullmäktigeordförande inledde med att påpeka att fullmäktige fattat ett historiskt beslut då det valt honom till ordförande:

- Ni har valt en ordförande som har finska som modersmål.

I sitt hälsningstal till de förtroendevalda sade Lücke vidare att han hoppas att de kommande fyra åren ska vara jämnare än vad de senaste 4,5 åren varit.

- En grund för det har skapats redan före detta möte i och med det fullmäktigeprogram vi gjort upp tillsammans, konstaterade Lücke.

Fullmäktigepresidiet med Veijo Lücke som ordförande, Jan-Erik Enestam som första viceordförande, Inger Wretdal (SFP) som andra viceordförande och Bo Vilander (SDP) som tredje viceordförande valdes enligt överenskommelse för två år framåt.

Som ordförande för kommunstyrelsen fortsätter Wilhelm Liljeqvist som också lotsade styrelsen under den förra fullmäktigeperioden.

Styrelsens andra viceordförande är Daniel Wilson (SFP) och övriga medlemmar är Helena Fabritius (SFP), Ghita Edmark (SFP), Rune Friman (FS), Maria Manelius (FS), Harri Kaitala (C), Tomy Wass (VF) och Ann-Marie Kulla (SDP).

Nämnderna och deras medlemmar hittar du här

Revisionsnämnden:
Ordf. Kristian Lindroos (SFP), Janne Salonen (FS), Jan Drugge (SFP), Anu Taivainen (G), Sofia Hellsberg (FS)

Kultur- och fritidsnämnden:
Ordf. Rabbe Lindblom (FS), Jonas Blomqvist (SFP), Dennis Nordell (SFP), Jill Karlsson (SFP), Eva-Lotta Granberg (SFP), Anna Sundell (FS), Arja Marjatsalo-Kyllästinen (C), Jari Lehtivaara (SDP), Madelene Häggman (VF)

Omsorgsnämnden:
Ordf. Niklas Guseff (SFP),Knut-Mikael Hellbom (SDP), Patrik Örtendahl (SFP), Birgitta Holmström (SFP, Malin Lindholm (FS), Sven-Erik Kinos (FS), Ghita Edmark (SFP), Jonna Lappalainen (C), Esko Antikainen (VF)

Bildningsnämnden:
Ordf. Hanna Backman (SFP), Mika Lehtinen (C), Taina Tilvis (SFP), Jonas Blomqvist (SFP), Maria Sten (FS), Johan Loukiainen (FS), Mikael Lindblom (SDP), Thomas Lindroth (SFP), Kristina Hakola-Wass (VF)

Tekniska nämnden:
Ordf. Helena Fabritius (SFP), Janne Salonen (FS), Peppi Wilson (SFP), Kim Wendelin (SFP), Patrik Sjöblom (SFP), Tiina Torkkeli-Pitkäranta (C), Henna Eggert (FS), Kauko Pietikäinen (VF), Johan Sundqvist (SDP)

Bygg-och miljötillsynsnämnden:
Ordf. Kim Viljanen (FS), Roger Hakalax (SFP), Stig Eggert (SFP), Eva-Lotta Granberg (SFP), Heikki Virtanen (C), Jari Hollsten (FS), Birgitta Holmström (SFP), Eva-Stina Hellbom (SDP), Gunilla Awellan (G)

Näringslivsnämnden:
Ordf. Kalevi Kallonen (C), Jill Karlsson (SFP), Henrika Enestam (SFP), Michael Oksanen (SFP), Kristian Lindroos (SFP), Heidi Loukiainen (Saml), Roger Othman (FS), Per Dannström (SDP), Eija Lang (G)

Skärgårdsnämnden:
Ordf. Daniel Wilson (SFP), Andrea Granroth, Peter Fihlman, Jenny Örnell - Backman,Sixten Laine, Maria Sjöberg, Pirjo Hoffström

Vattenverkets direktion:
Ordf. Roger Hakalax (SFP), Helena Fabritius (SFP), Kristian Ek (FS), Lea Räisänen (G)