Hoppa till huvudinnehåll

De sex största städerna vill stoppa vårdreformen

Trafikljus i Vasa.
Trafikljus i Vasa. Bild: YLE/Lisa Salwathura stopp

De sex största städerna efterlyser en timeout i beredningen av vård- och landskapsreformen. Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Vanda, Uleåborg och Åbo skriver i ett gemensamt ställningstagande att de stora städerna förbisetts i den splittrade beredningen.

Regeringens syn på reformen har varit snäv och schablonmässig.

- I beredningen av vård- och landskapsreformen har man inte på något vis bedömt hur reformen påverkar städerna eller invånarna, och därmed inte heller hur Finlands konkurrenskraft och alla finländares välmående påverkas, står det i ställningstagandet.

Det är stadsdirektörerna och borgmästarna i städerna som undertecknat ställningstagandet.

Reformen behandlas för närvarande i riksdagen, men samtidigt pågår beredningen också fortfarande.

Stadsdirektörerna tycker också att valfrihetsmodellen är bristfällig. Och hur besparingarna på tre miljarder euro ska gå att uppnå genom att minska på kostnaderna är omöjligt att bedöma.

- Däremot kan vi på kort sikt vänta oss att vårdkostnaderna kommer att stiga.

Källa: FNB