Hoppa till huvudinnehåll

I dag får niondeklassarna veta om de har fått studieplats - de flesta svenskspråkiga har sökt in till gymnasiet

Illustration med böcker, en ipod med hörlurar och en öppen bok där en person skriver.
Illustration med böcker, en ipod med hörlurar och en öppen bok där en person skriver. Bild: Mostphotos kontor,studerande,studier (verksamhet),iPod-spelare,Multikörning,kreativt skrivande,böcker,jobba

88 procent av Grankullaniorna sökte in till gymnasier. I Pyttis i Östnyland ville en nästan lika stor andel till yrkesskola. Vi har kollat vad de svenskspråkiga ungdomarna väljer när de söker in till studier på andra stadiet.

I dag har de niondeklassare som sökt studieplats vid gymnasier och yrkesskolor fått veta var de har blivit antagna.

I vårens gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning fanns 73 500 sökande varav 66 600 fick studieplats, uppger Utbildningsstyrelsen.

Till svenskspråkig utbildning sökte 2 957 direkt från grundskolan av vilka 1 890 i första hand sökte till gymnasium och 1 067 till yrkesutbildning.

Stora kommunvisa skillnader på vilken utbildning som är mest populär

Vi har tittat på de vart de svenskspråkiga niondeklassarna i första hand har sökt in.

I tabellen nedan ser man vilket förstahandsvalet har varit för unga med svenska som modersmål i Svenskfinland.

De kommuner där det fanns färre än tre sökande har vi inte tagit med av integritetsskäl.

Gymnasiebenägenheten är störst i Grankulla där hela 88 procent av årskullen i första hand har sökt till gymnasium. De övriga kommunerna i huvudstadsregionen ligger inte långt efter. Också i Helsingfors och Esbo är det en överväldigande majoritet av niondeklassarna som helst vill till gymnasiet.

Också i språköarna är gymnasiet populärt. Ofta är gymnasiet det enda alternativet om man vill fortsätta studera på svenska i sin hemkommun.

Yrkesskola är populärast i Västnyland och Österbotten

Pyttis är den kommun där flest sökt till en yrkesskola i första hand, 78 procent. Också i Pedersöre, Lojo och Vörå är det en betydande majortiet som hellre vill till yrkesskola än gymnasium.

Fler vill till gymnasiet i svenskfinland

Överlag siktar fler på studentmössan i Svenskfinland än i landet i övrigt. Av de svenskspråkiga niondeklassarna sökte 64 procent till en gymnasieutbildning och 36 procent till yrkesskola. I hela landet sökte 45 procent till gymnasiet i första hand.

Läs också