Hoppa till huvudinnehåll

Nu har niondeklassarna fått besked - studieplatserna fördelades

Yrkesskolelev vid Mästare 2017 -mässan.
Yrkesskolelev vid Mästare 2017 -mässan. Yrkesskolelev vid Mästare 2017 -mässan. Bild: Lehtikuva yrkesutbildning,mästare 2017

I vårens gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning fanns 73 500 sökande varav 66 600 fick studieplats, uppger Utbildningsstyrelsen. Antal sökanden minskade med 3 000 från förra året.

Cirka 35 000 av alla sökande blev antagna till en yrkesutbildning och till gymnasier nästan 31 000.

Till svenskspråkig utbildning sökte i år 3 270 personer av vilka 3 200 blev antagna.

Närmare 98 procent av de svenskspråkiga förstahandssökandena fick studieplats.

Till svenskspråkig utbildning sökte 2 957 direkt från grundskolan av vilka 1 890 i första hand sökte till gymnasium och 1 067 till yrkesutbildning.

Utan utbildningsplats av andra stadiet blev sammanlagt 6 900 sökande. De kan ännu få reservplatser under sommaren. Det är också möjligt att få studieplats via läroanstaltens egna tilläggsansökningar.

- Förra året fanns det tusentals ansökningsmål i tilläggsansökningarna. Om man inte får en reservplats kan man ännu ansöka om dem, säger specialsakkunnig Katariina Männikkö på Utbildningsstyrelsen.

De som blev utan utbildningsplats kan också söka till tionde klassen, handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning eller till utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk för gymnasieutbildning, uppger Utbildningsstyrelsen.

Enligt Utbildningsstyrelsen har cirka 97 procent av de som gick ut grundskolan blivit antagna via den gemensamma ansökan.

Text: FNB

Läs mera:

I dag får niondeklassarna veta om de har fått studieplats - de flesta svenskspråkiga har sökt in till gymnasiet

88 procent av Grankullaniorna sökte in till gymnasier. I Pyttis i Östnyland ville en nästan lika stor andel till yrkesskola. Vi har kollat vad de svenskspråkiga ungdomarna väljer när de söker in till studier på andra stadiet.