Hoppa till huvudinnehåll

SFP:s Thomas Blomqvist fick mera valbidrag än han behövde

Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist fick mera pengar än han behövde och har nu ett startkapital inför nästa val. Thomas Blomqvist Bild: Yle/ Bengt Östling Thomas Blomqvist

SFP:aren Thomas Blomqvist hade med sina 2 835 euro den största valbudgeten av alla invalda kandidater i vårens kommunalval i Raseborg. Men han använde inte alla pengar han fick i understöd.

Blomqvist fick ett bidrag på 3 000 euro från Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland.

Det var pengar han inte själv ens hade ansökt om utan pengarna kom automatiskt.

Blomqvist säger att han hade för avsikt att använda hela beloppet och lite till. Han räknade med utgifter på cirka 3 200 euro.

Sköter inte själv finanserna

Blomqvist poängterar att han själv inte har hand om pengarna utan de betalas in på hans kampanjkonto och det sköts av en annan person.

De flesta räkningar betalades först efter valet och en del räkningar kom inte ens före valet.

När slutsumman blev klar var det för sent att göra något åt saken, konstaterar Blomqvist.

De pengar som blev över finns nu kvar på kampanjgruppens konto.

- Jag har inte användningsrätt eller annars tillgång till kontot. Min tanke just nu är att jag kommer att ställa upp i val också i framtiden, och att pengarna kan användas då, säger han.

Blomqvist använde inte en enda cent pengar ur sin egen ficka.

Om man slår ut den summa Blomqvist använde på sin kampanj kan man säga att varje röst kostade honom 2 euro och 32 cent.

Röstdrottningen hade lägre budget

Den som tog överlägset mest röster i Raseborg var SDP:aren Maarit Feldt-Ranta som liksom Thomas Blomqvist är riksdagsledamot.

Maarit Feldt-Ranta kansanedustaja eduskunta
Maarit Feldt-Ranta. Maarit Feldt-Ranta kansanedustaja eduskunta Bild: Jouni Immonen / Yle Maarit Feldt-Ranta,riksdagsledamöter

Men Feldt-Ranta klarade sig med en betydligt mindre budget än Blomqvist.

Hennes budget är under 800 euro och det betyder att hon inte heller är redovisningsskyldig för var pengarna kommer ifrån.

Feldt-Ranta säger till Yle Västnyland att hennes kampanj kostade 90 euro. Hon fick inga bidrag utifrån.

- Jag betalade det själv.

Feldt-Ranta tillägger att hon har specificerat summan frivilligt i redovisningen.

Artikeln kompletterades fredagen den 16 juni 2017 med uppgifterna i slutet om Feldt-Rantas kampanjkostnader på 90 euro.

De här betalade mest i Västnyland för sin valkampanj

Hangö: Inte specificerat eftersom alla invalda hade en valbudget på under 800 euro

Raseborg: Thomas Blomqvist, Svenska folkpartiet, 2 825 euro, egen finansiering 0 procent

Ingå: Henrik Wickström, Svenska folkpartiet, 1 262 euro, egen finansiering 13,5 procent

Sjundeå: Åke Holmlund, Samlingspartiet 2 401 euro, egen finansiering 100 procent

Lojo: Pirjo-Leena Forsström, Socialdemokraterna 3 065 euro, egen finansiering 85 procent

Så här mycket kostade valkampanjen för dem som fick flest röster

Hangö: Torbjörn Ekholm, SFP, under 800 euro, ospecificerat
361 röster

Raseborg: Maarit Feldt-Ranta, SDP, under 800 euro, ospecificerat
1659 röster

Ingå: Henrik Wickström, SFP, 1 262 euro
373 röster, 3,38 €/röst

Sjundeå: Marja Laaksonen, SFP, under 800 euro, ospecificerat
199 röster

Lojo: Joona Räsänen, SDP, 2 764 euro
872 röster, 3,17 €/röst

Valbudgetar eller understöd på under 800 euro behövde inte skrivas ut till statens revisionsnämnd, även om vissa kandidater ändå valde att göra det.

I hela landet låg snittet för valfinansieringen på knappa 1 800 euro.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland