Hoppa till huvudinnehåll

"Bolagisering kan ta kål på den offentliga vården"

göran honga
Göran Honga, direktör på Vasa sjukvårdsdistrikt. göran honga Bild: Yle/Henrik Leppälä vasa sjukvårdsdistrikt,Direktör

Den nya vårdreformen banar väg för privata vårdbolag medan den offentliga vården kan bli tvungen att konkurrera. Göran Honga, direktör på Vasa sjukvårdsdistrikt, väger det positiva och det negativa i de kommande förändringarna.

Är det en bra eller dålig utveckling?

- Det är en naturlig utveckling. Det här har redan skett på de flesta håll i Europa. Vi har varit ganska unika i Finland på det sättet att vi haft en väldigt stor andel av vården i det offentliga.

De privata bolagen kan lätta på bördan för kommunerna men samtidigt kan de få en stark ställning, speciellt i mindre kommuner. Vad väger tyngre?

- Vi är mitt inne i en process och då måste vi skilja på två olika saker som händer. Den ena är att kommunerna har en stor oro för den lokala servicen när reformarbetet pågår. Den andra, så som det ser ut nu i riksdagen, är att de här fastigheterna skulle falla på kommunerna. Man försöker nu lösa båda dessa problem samtidigt.

- Bolagen ser en ny marknad. Totalt rör det sig om 18 miljarder euro inom social- och hälsovården i Finland. I det förslag som nu föreligger så kommer kanske 8 miljarder att öppnas som en marknad så det är klart att de är intresserade.

Kan bli svårt för den offentliga sektorn

Finns det en risk för att den offentliga sidan försvagas och förlorar mot den privata sidan?

- Ja. Egentligen är problemet att det nya landskapet skulle ha det övergripande ansvaret för att servicen finns. En av bitarna som vi har diskuterat är att om man väljer att ha fri marknad så måste också den offentliga vården bolagisera sin verksamhet. Största bekymret vi har är hur det offentliga ska klara sig i bolagsform. Det betyder att man då eventuellt kan ta kål på den offentliga sidan.

Vårdreformen har stött på hinder i grundlagsutskottet där man ser på bolagiseringskravet som ett problem. Vad händer om man anser att bolagiseringskravet kan slopas?

- I de flesta storstäder sköts en ganska stor del av marknaden via bolag. Jag tror också att de flesta bolag skulle fortsätta så under förutsättning att avtalen är så långvariga att det finns någon form av business i det. Vi får se vad grundlagsutskottet tycker om det här.