Hoppa till huvudinnehåll

Justitiekanslern: Hälsovården i Hangö strider inte mot lagen

hälsocentralen i hangö
McDonald ledde arbetet på Hangö hälsocentral. Numera sköts den av vårdjätten Attendo. hälsocentralen i hangö Bild: Yle/Börje Broberg hälsocentralen i hangö

Hangö stad har organiserat sin hälsovård så som lagen kräver. Det svarar justitiekanslern till Hangöbon Juha Kaunismaa. Kaunismaa hade kritiserat stadens organisation. I bakgrunden fanns uppsägningen av ledande läkaren Outi McDonald.

Det är inte justitiekanslern utan domstolen som slår fast vem som får anföra besvär

Kaunismaa tyckte för det första att stadsfullmäktige inte hade rätt att anföra besvär till Högsta förvaltningsdomstolen. Besväret gällde uppsägningen av Outi McDonald från tjänsten som ledande läkare i Hangö, en fråga som fortfarande inte slutligt har avgjorts.

Outi Mcdonald.
Outi McDonald var tidigare ledande läkare i Hangö. Hon och Juha Kaunismaa är båda kristdemokrater. Outi Mcdonald. Bild: Yle/Robin Lindberg mcdonald

Helsingfors förvaltningsdomstol ansåg att staden inte hade rätt att säga upp henne. Över det beslutet besvärade Hangö stadsfullmäktige sig till HFD.

Kaunismaa tyckte att fullmäktige som sagt upp McDonald inte kunde anföra besvär över saken utan det borde stadsstyrelsen ha gjort.

Justitiekanslern säger att det är rättens och inte hans sak att avgöra vem som har besvärsrätt. Om Kaunismaa fortfarande är missnöjd när HFD i sinom tid kommer med sitt beslut, kan han kontakta justitiekanslern på nytt.

Hangö gör som alla andra kommuner i samma situation

Kaunismaa tyckte också att staden inte har en sådan ansvarig läkare som lagen kräver. Men justitiekanslern konstaterar att Hangö stad har en ledande läkare. Hen är anställd av vårdföretaget Attendo som ansvarar för hälsostationen i Hangö. Utöver det har Hangö en läkare i tjänsteförhållande, en så kallad tjänsteläkare, som kan utöva offentlig makt, till exempel fatta beslut om tvångsvård och dylikt.

Mjukvarurobotar
Uppsägningen av McDonald har lett till flera rättsfall som fortfarande är under behandling. Mjukvarurobotar Bild: Yle / Tommi Pylkkö lag

Det här är kutym hos kommuner som har lagt ut sin primärvård på entreprenad, säger justitiekanslern.

Justitiekanslern i statsrådet är vid sidan av riksdagens justitieombudsman den högsta laglighetsövervakaren. Justitiekanslern har som uppgift att granska att domstolar och tjänstemän i sitt arbete följer lagen och uppfyller sin plikt.

Kommentarer

Läs också

Västnyland

Bekanta dig med hur vi jobbar med Ansvarsfull journalistik

Nyligen publicerat - Västnyland