Hoppa till huvudinnehåll

OECD: Liten nytta med basinkomst i Finland

grönblå rullad 20-eurossedel.
grönblå rullad 20-eurossedel. Bild: Henrietta Hassinen / Yle sedel,20 euro note,Europa,euro,valutamarknaden,pengar,sedlar

Basinkomst, det vill säga en inkomst som betalas ut till alla medborgare, är inte nödvändigtvis någon bra metod för att minska på fattigdomen, skriver organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD i en rapport.

För rapporten utreddes hur basinkomst inverkar på fattigdomen i fyra olika länder.

Enligt rapporten skulle andelen fattiga förbli det samma i länder med starkt socialskydd.

I Finland skulle basinkomst nog lyfta upp några som har låga inkomster ur fattigdom, men å andra sidan skulle nya grupper bli fattiga.

- Ett införande av medborgarlön kan inte förväntas utrota fattigdom över en natt, säger Herwig Immervoll, vid OECD.

Rapporten utgår från en kostnadsneutral medborgarlön, alltså en medborgarlön som ersätter de vanligaste socialstöden (till exempel barnbidrag, utkomststöd och förtidspension) utan skattehöjningar. Däremot skulle medborgarlönen skattas som vanlig inkomst.

Om en sådan medborgarlön infördes i Finland skulle det leda till att 2 procent av dem fattiga befolkningen lyftes över fattigdomsgränsen.

Däremot skulle 3 procent falla under gränsen för fattigdom, antingen på grund av att de går miste om för dem viktiga socialstöd eller på grund av att de i och med medborgarlönen drar på sig en inkomstskatt som är större än basinkomsten.

- Det kan hjälpa många människor, en del kanske till och med kan komma över fattigdomsgränsen, Men inte alla, säger Immervoll.

Det är ändå värt att notera att OECD definierar fattigdom som 50 procent av medianinkomsten medan finska myndigheter anser att man är fattig om man tjänar under 60 procent av medianinkomsten.

Det här betyder att fattigdomen enligt finländsk standard nödvändigtvis inte skulle öka, men klart är i alla fall att bland låginkomsttagare i närheten av fattigdomsgränsen skulle flera få det sämre än bättre.

Om basinkomsten skulle ersätta alla nuvarande socialstöd skulle bland annat ensamförsörjarna drabbas.

För Finland gäller att de nuvarande stöden redan nu riktas till de fattiga på ett mer effektivt sätt än i många andra OECD-länder. Därför utjämnar en basinkomst inte inkomstskillnader i någon högre grad hos oss.

Läs mera:

Halvt år med medborgarlön: "Skönt att slippa FPA:s blanketthelvete"

Sedan årsskiftet har 2 000 finländare fått 560 euro inbetalt på sina konton i ett experiment där konceptet medborgarlön testas. Försökspersoner som Yle Nyheter talat med känner lättnad över trygghetskänslan och över att slippa FPA:s "blanketthelvete", men basinkomsten betyder inte automatiskt mera jobb.

Läs också