Hoppa till huvudinnehåll

Virtuella besök inom hemvården i Mellersta Österbotten

Läkarbesök på distans
Såhär kan ett distansbesök inom vården se ut. Läkarbesök på distans Bild: Yle/Niklas Fagerström e-hälsovård,surfplatta

Nu kan klienter i Mellersta Österbotten få hjälp via pekplattan när de ska ta sin medicin. Virtuella besök blir en del av hemvården i Mellersta Österbotten.

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite har tagit i bruk virtuell omsorg som komplement till personliga hembesök.

Under ett virtuellt besök får klienten handledning med hjälp av en pekplatta som har bild- och ljudförbindelse.

Ta läkemedel eller värma mat

Klienten får hjälp att utföra olika sysslor med hjälp av handledning.

Det kan handla om att ta läkemedel, värma upp mat, mäta blodtrycket och blodsockret och injicera insulin.

Den virtuella omsorgen kan antingen vara en del av klientens hemvård eller klientens enda stödform.

Hemvårdens anställda bedömer om klientens besök kan genomföras i form av virtuella besök.

Virtuella musikstunder

De virtuella besöken ordnas vid tidpunkter som har överenskommits med klienten på förhand.

Inför varje besök kommer man överens om uppgifter som utförs tillsammans med klienten under besöket.

Med hjälp av pekplattan har klienten också möjlighet att vara i kontakt med sina anhöriga.

I ett senare skede är det möjligt att producera olika slags innehåll för klienterna, till exempel gympa - och
musikstunder, diskussioner och spel.

Virtuell omsorg används för närvarande av klienter inom Karleby östra hemvård och i Kronoby.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten