Hoppa till huvudinnehåll

Åbo universitet fick kvalitetsstämpel

Åbo universitet.
Åbo universitet. Bild: Yle Åboland turun yliopisto

Åbo universitet har efter omfattande åtgärder fått en kvalitetsstämpel för sex år framåt.

Universitetet utvärderades för två år sedan av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU), men då uppfyllde man inte kriterierna. Bland annat ansågs samverkan med samhället som ett område som universitetet behövde vidareutveckla.

Inom utbildningen förnyar universitetet nu regelbundet undervisningsplanerna och utnyttjar respons från de studerande. De studerandes karriärplanering stöds genom ett välfungerande mentorprogram.

Också forskningen, en ny strategi, verksamhetsplanering och -rapportering har sett över och gjorts mer effektiva.

Vid omauditeringen fick Åbo universitet i fredags därför sin kvalitetsstämpel. Enligt auditeringsgruppen är kvalitetskulturen, som är öppen och bygger på växelverkan, en av universitetets styrkor.

Åbo Akademi klarade redan i fjol sin kvalitetsstämpel för sex år framåt. Alla finländska universitets högskolors kvalitetssystem har auditerats sedan 2005. Den andra auditeringsomgången börjar närma sitt slut och den tredje auditeringsomgången påbörjas 2018.

Omauditeringsrapporten om Åbo universitet finns tillgänglig på utvärderingscentrets webbplats.

Läs också

Åboland

Bekanta dig med hur vi jobbar med Ansvarsfull journalistik

Nyligen publicerat - Åboland