Hoppa till huvudinnehåll

Dålig lukt tvingar Kasnäs på knä

Fabrik med båthus i förgrunden.
Kasnäs fiskmjölsfabrik öppnade i fjol och var ett välkommet tillskott till industrin i Kimitoön. Enligt vd Wilhelm Liljeqvist strävar man efter noll luktutsläpp. Fabrik med båthus i förgrunden. Bild: Yle/Monica Forssell fiskmjölsfabrik

Lukten från fiskmjölsfabriken i Kasnäs verkar vara en svår nöt att knäcka.

Vid fabriken har man sedan i fjol våras jobbat aktivt för att bli av med luktolägenheterna men i maj och juni har orten igen lidit av lukten som av en del beskrivs som lukten av härsken fisk.

Mikael Brunströms trålare vid fiskfabriken i Kasnäs.
Råvaran som används vid fiskmjölsfabriken är strömming från Östersjön. Mikael Brunströms trålare vid fiskfabriken i Kasnäs. Bild: Yle/Monica Forssell trålare,fiske,fiskfabrik

För att skona turister och dem som bor på udden stänger fabriken nu tillfälligt, trots att det ännu kommer strömming.

- Vi vill inte skapa ytterligare olägenheter för dem som bor i området, säger vd Wilhelm Liljeqvist.

Ni vill kanske också säkerställa turistsäsongen?

- Visst, det också. Men vi kan skylla oss själva - de som bor här omkring har inte gjort något, svarar Liljeqvist.

Utsikt från Kasnäs badhotell
Till Salmonfarm koncernen hör också ett badhotell och en gästhamn. Kasnäs är dessutom något av en knutpunkt för förbindelsebåts- och chartertrafik längre ut i skärgården. Utsikt från Kasnäs badhotell Bild: Monica Forssell hotall

Värme förorsakar lukt

Vintern förlöpte enligt Liljeqvist väldigt bra men under maj och juni när vattentemperaturen har stigit och det också har varit varmare under transporterna, har råvaran påverkats negativt och det har bidragit till att det frigjorts mera dålig lukt under processen.

En bidragande orsak till luktolägenheterna är också enligt Liljeqvist, att man ännu inte har den optimala utrustningen.

Lång räcka åtgärder nu inplanerade

I fjol somras installerades kylar till fabrikens råvarulager och processtankar samt en ozonanläggning med vars hjälp man tillfört den utgående luften ozon.

Under vintern byttes ozongeneratorn ut till en som var tre gånger större än den första generatorn.

Under normal drift ska det vara noll luktutsläpp.― Wilhelm Liljeqvist

För att få ner temperaturen i hallen ska ännu fler kylar nu installeras i processhallen och en lufttvättare ska bidra till att göra luften i produktionshallen luktfri.

- Så att det inte kommer puffar av dålig lukt genast vi öppnar upp dörrarna utåt, förklarar Liljeqvist.

Fiskmjölsfabriken i Kasnäs.
Fiskmjölsfabriken sysselsätter ett tiotal personer. Fiskmjölsfabriken i Kasnäs. Bild: Yle/Monica Forssell Kasnäs,fiskmjölsfabrik

Utöver detta kommer man också att införa kemisk rening av den utgående luften och det här tror Liljeqvist att kommer att hjälpa mycket.

Liljeqvist beklagar luktolägenheterna men intygar att det är av högsta prioritet för företaget att bli av med lukten.

- Under normal drift ska det vara noll luktutsläpp. Vi fortsätter jobba tills vi har nått det helt enkelt.