Hoppa till huvudinnehåll

Europol varnar: Unga utpressas allt oftare genom nakenbilder

En kvinna håller i en datortablett med touchscreen på en mörk stadsgata.
En kvinna håller i en datortablett med touchscreen på en mörk stadsgata. Bild: Danil Roudenko/Mostphotos iPad,Kvinna

Sex utnyttjas allt mer i utpressningssyfte. Fenomenet har ökat explosionsartat bland unga i Europa rapporterar den europeiska polismyndigheten Europol som startat en kampanj för att förhindra att ungdomar blir utsatta. Även om fenomenet inte riktigt nått Finland än tror polisen att också Finland kommer att drabbas.

Utpressningen, som kallas för sextortion eller webcam blackmail, utförs av kriminella som lockar unga att skicka lättklädda bilder av sig själva eller som får unga att klä av sig framför datorns kamera.

Då de kriminella fått materialet börjar de utpressa ungdomarna genom att hota med att sprida bilderna på nätet om inte offret ger mer material, pengar eller sex.

I Finland används nakenbilderna mest i mobbningssyfte

I Finland har brotten avvikit från det europeiska mönstret genom att nakenbilderna snarare används i mobbningssyfte utan att pengar är inblandade. Då utpressningens motiv är pengar har det mer handlat om fall mellan vuxna personer.

Enligt kriminalkommissarie Sari Sarani vid Centralkriminalpolisen har det i år registrerats cirka 200 fall där nakenbilder varit inblandade. Ungefär hälften av fallen har haft att göra med mobbning mellan ungdomar.

– Det handlar ofta om fall där en högstadie- eller gymnasieelev skickat en nakenbild till en kompis och sedan uppstår det ett bråk mellan personerna varefter den ena personen hotar med att sprida bilderna vidare, säger Sarani.

Enligt Sarani handlar spridandet av nakenbilder på vuxna ofta om parförhållanden som brustit och där någondera parten sedan hotar med att sprida känsliga bilder som skickats under parförhållandet.

Utpressningen kallas för sextortion eller webcam blackmail

Orsaken till att spridningen av ungas nakenbilder i Finland oftast beror på mobbning och inte utpressning handlar enligt Sarani om att fenomenet inte ännu riktigt nått Finland.

– Finland är lite efter när det gäller nakenbilder och utpressning, men däremot tror vi att det är på kommande och därför är vi även aktivt med i Europols kampanj för att kunna arbeta i ett förebyggande syfte.

De yngsta offren 7-åriga barn

Enligt Europols rapport som publicerades på måndagen är de yngsta offren 7-åriga barn.

I rapporten framkommer också att brottens motiv skiljer sig en aning beroende på brottsoffrets kön.

Majoriteten av flickorna (84 procent av fallen) blir utpressade genom att de kriminella begär mer sexuellt material medan samma motiv gäller för pojkar i 53 procent av fallen. Däremot tvingas pojkar (32 procent) oftare att betala pengar än flickor (2 procent).

Enligt Europol är den här formen av utpressning på pengar ett relativt nytt fenomen. Ett nytt fenomen är också att de unga offren tvingas ta med andra barn eller unga i videor eller på bilder så att de kriminella även får in material på väldigt unga barn.

Sextortion-brotten har även fått tragiska följder: Under de senaste åren har det rapporterats om att en del av offren till och med begått självmord.

De utpressade ungdomarnas svåra situation har förvärrats av att de på grund av skamkänslor eller okunskap inte har velat eller kunnat anmäla utpressningen till myndigheter.

#SayNO-kampanjen vill öka kunskapen om sexuell utpressning

För att ta tag i problemet har europeiska poliser och aktörer inom den privata sektorn under ledning av Europol startat en kampanj med namnet #SayNO. Med kampanjmaterialet, som bland annat innehåller den här kortfilmen, vill man ge råd till de unga som redan blivit offer för utpressning och till dem som är i riskgruppen.

Videons mål är att hjälpa tittarna att känna igen hur en potentiell utpressare försöker närma sig, ge råd till de unga och understryka vikten av att göra en brottsanmälan om man blir offer för utpressning.

– Nätet som ett verktyg för kommunikation och som kan skapa nya relationer har blivit allt vanligare bland de unga, vilket är naturligt. Det är ändå en uppgift för oss alla att berätta för de unga om de hot som de kan stöta på och beskydda dem genom att göra nätanvändandet så säkert som möjligt, säger chefen för Europols IT-brottscentrum EC3 Steven Wilson.

– Om något ändå händer på nätet måste vi erbjuda en klar och effektiv väg för den unga att göra en brottsanmälan och erbjuda ordentliga stödnätverk så att offret vet vart hen ska vända sig, säger Wilson.

Kriminalkommissarie Sari Sarani hoppas på att kampanjen kommer att leda till att redan lågstadiebarn lär sig att inte skicka känsliga bilder av sig själva ens till en kompis.

– Att skicka känsliga bilder kan leda till att till exempel en pedofil utomlands får tag på bilderna som kan leda till utpressning eftersom det finns en marknad för bilderna.

Europols råd om du bli offer för utpressning på nätet:

Om du blir offer för utpressning på nätet ska du inte betala något och inte heller skämmas för att göra en brottsanmälan. Om någon hotar med att dela dina bilder eller videor med sexuellt material ska du följa följande råd:

  • Dela inte mera material, betala inget.
  • Sök efter hjälp, du är inte ensam.
  • Spara bevisen, radera inget.
  • Avsluta diskussionen, förhindra utpressaren.
  • Gör en brottsanmälan till polisen.