Hoppa till huvudinnehåll

Framtidens fabriker planeras i Österbotten

Rayko Toshev visar ett virtuellt kraftverk till John Dahlbacka.
Rayko Toshev visar runt John Dahlbacka i det virtuella kraftverket. Rayko Toshev visar ett virtuellt kraftverk till John Dahlbacka. Bild: Yle/Markus Bergfors

Virtuell verklighet kan bli ett vanligt verktyg i framtidens fabriker, bland annat det här forskas det kring i ett av de många framtidsprojekt som Österbottens förbund stöder. En del av projekten kan fungera som lockbete för storfabriker som Tesla och Northvolt.

- Du är nu i kontrollrummet i ett kraftverk och det har uppstått en läcka utanför maskinrummet som du ska stoppa, berättar forskaren Rayko Toshev från Vasa universitet till mig.

Lyckligtvis kommer ingen allvarlig olycka hända ifall jag misslyckas eftersom allt sker i en virtuell värld. I verkligheten befinner jag mig i undervisnings- och forskningscentret Technobothnia, där man jobbar med projektet Future Operations & Maintenance (FOM), som är ett samarbete mellan flera av regionens högskolor och företag.Projektet forskar kring hur produktion och underhåll kommer se ut i framtiden, där bland annat VR-teknik (virtuell verklighet) ingår.


- Den virtuella verkligheten skapar möjligheter att göra saker på ett mycket billigare sätt. Man kan genomföra operationer i den virtuella världen innan man testar den i verkligheten och på det sättet kan man ganska effektivt kontrollera ifall konceptet fungerar, säger John Dahlbacka som är projektledare från Novia.

John Dahlbacka.
John Dahlbacka säger att den virtuella verkligheten skapar möjligheter att göra saker på ett mycket billigare sätt.

 John Dahlbacka. Bild: Yle/Markus Bergfors

Österbottens förbund vill stöda en hållbar framtid

FOM är bara ett av flertalet projekt som forskar i framtiden. Österbottens förbund är med och stöder kring 15 projekt som jobbar med produktion och innovation med fokus på hållbarhet och förnybar energi. Specialplanerare, Johanna Leppänen, säger att de vill stöda utvecklingen av landskapet.- Med de här projekten har vi goda möjligheter att stöda utvecklingen i landskapet. Sedan är det viktigt att vi stöder en koldioxidsnål ekonomi. Man måste fundera på miljön och hitta nya lösningar att producera energi, vi kan inte längre göra som tidigare.

- Det är också viktigt att vi stöder projekt så att högskolor kan höja deras kunnande. Via högskolor så kan också företagen få nytt kunnande och inspiration, säger Leppänen.

Johanna Leppänen.
Johanna Leppänen säger att projekten är till för alla företag, även om man hoppas det ska kunna locka Tesla eller Northvolt till regionen. Johanna Leppänen.

Projekten kan locka storfabrikerEtt annat av målen är att locka nyetableringar i regionen, både mindre och större, och Vasas strävan efter Teslas gigafactory finns med som baktanke i en del av projekten.

Ett exempel är Framtidens energieffektiva fabrik. Nästan 200 000 euro har investerats i projektet och målet är att utveckla ett fabrikskoncept som en storfabrik kunde utnyttja. Bland annat utvecklar Vasa yrkeshögskola en robotcell som till exempel kan användas för att tillverka batterier till elbilar.

- Tesla och Northvolt har varit inspiration till projektet, säger Leppänen, som tror att projekten kan öka chanserna för att någon av fabrikerna ska komma till Österbotten.

Leppänen säger att de lokala företagen också har nytta av projektet, även om ingen storfabrik skulle byggas i regionen.

- Idén är att alla som är intresserade kan utnyttja projektets resultat. Någon kommer använda de här resultaten, så man kan inte säga att pengarna går till spillo.

Robotar och människor kommer jobba tillsammans

Utvecklingen av framtidens fabriker kan också ha negativa följder och många har frågat sig ifall robotar kommer ta våra jobb. Dahlbacka tror att automatiseringen av produktionen kommer fortsätta, men att den också behövs ifall Finland vill ha någon produktion överhuvudtaget.

- Definitivt, och kanske speciellt i länder som Finland där lönekostnader är ganska höga. Vi vill ju behålla produktionen här, eller rentav få den tillbaka, och det bygger på automation och robotik. Vi kan inte konkurrera med billig arbetskraft, vi måste konkurrera med nya lösningar.

Dahlbacka tror också att även om stora fabriker automatiseras, så kommer de mindre företagen och fabrikerna ännu behöva människor.

- Förstås blir det automatiserade stora helheter som går i spetsen för utvecklingen, men samtidigt kommer vi fortsättningsvis att i tiotals år framåt ha stor nytta av underleverantörsnätverket, som på ett annat sätt jobbar med manuell arbetskraft.

Leppänen säger det är svårt att veta hur framtidens produktionssätt påverkar behovet av arbetskraft, men också hon tror att människor kommer behövas i framtiden.

- Jag har varit i Volvos fabrik i Umeå och fabriken var full med robotar och automatik, men det var också jättemånga människor som jobbade där. Det kommer också i fortsättningen vara så att människor behövs och kommer jobba tillsammans med robotar.

Framtiden är redan här

Tillbaka i det virtuella kraftverket så lyckas jag, med viss möda, till slut med att stoppa läckan.

Jag frågar Toshev ifall VR-teknik till för övningar och simuleringar och ifall det ligger långt i framtiden innan man kan styra den riktiga verkligheten genom den virtuella.

- Nej, framtiden är redan här, svarar Toshev.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten

 • Upphandlingen av dagkirurgi har stoppats i Jakobstad

  Lagstiftning ställer hinder i vägen.

  Upphandlingen av dagkirurgi till Malmska sjukhuset i Jakobstad har stoppats av social-och hälsovårdsnämnden på mötet på tisdagkväll. Enligt ett utlåtande från social-och hälsovårdsministeriet kan sjukhuset från och med nästa år varken ha operationer som egen verksamhet eller som köptjänst.

 • Snart börjar vaccineringen mot vattkoppor

  Vaccin i Karleby och Kronoby i september.

  Vaccineringen mot vattkoppor börjar i september. På samkommunen Soites område börjar man snart samla in tillstånd av föräldrar med barn i skolåldern.

 • Antalet barn som vägrar gå till skolan håller på att öka

  Stark ångest, depression, spelmissbruk kan ligga bakom.

  Ett barn kan ha så stark ångest att gå till skolan att hen inte ens kan sätta sin fot på skolgården. Ett annat barn kanske sitter uppe och spelar hela natten och går därför inte till skolan på morgonen. Skolfrånvaro i ett barns liv betyder en väldigt stor ökad risk för utslagning eller marginalisering och nu ser det ut som om gruppen barn som inte går till skolan håller på att öka.

 • Hon ville ställa upp för flyktingarna

  Sara Bondegård är med i vänfamiljsverksamheten.

  Det kändes som att en del av världen kom in i mitt vardagsrum och mitt hjärta, säger Sara Bondegård från Kristinestad som deltagit i Röda Korsets vänfamiljsverksamhet i snart ett år.

 • Fler vänfamiljer behövs i Österbotten

  Asylsökande och flyktingar behöver stöd.

  Behovet av vänfamiljer är alltid stort eftersom hela Österbotten är ganska mångkulturellt. Tillströmningen av nya människor är konstant.

 • Tutorläraren ska digitalisera skolan

  Skolar övriga lärare i digitala hjälpmedel.

  Alla skolor i Finland ska numera ha en så kallad tutorlärare. En av tutorlärarens huvuduppgifter är att se till att skolan utnyttjar digitala hjälpmedel på ett vettigt sätt. I Yttermalax skola heter tutorläraren Camilla Willberg.

 • Korsholm sålde Södra Vallgrunds skola

  Skolan såldes för 113 000 euro.

  Södra Vallgrunds skola i Korsholm säljs för 113 000 euro. Det bestämde kommunstyrelsen på sitt möte på måndagskväll.

 • Tidtabellen för skorstensrivningen håller

  Dessutom innehåller den mindre tungmetaller än man trodde.

  Den en gång 75 meter höga industriskorstenen i tegel kommer att vara ett minne blott inom kort. Nu finns 30 meter kvar av den och rivningen har haft många motgångar på grund av sommarens ostadiga väder.