Hoppa till huvudinnehåll

Lilla Hankens framtida hem blir en fråga för Åbo stadsstyrelse

Åbo Yrkesinstitut
Åbo Yrkesinstitut Bild: Yle/Robert Wikberg åbo yrkesinstitut

Långköraren kring den svenskspråkiga datanom- och merkonomutbildningen i Åbo fortsätter.

Huruvida utbildningen, den så kallade Lilla Hanken, flyttar från sitt nuvarande hem vid Åbo yrkesinstitut till Axxells regi blir nu en fråga för Åbo stadsstyrelse.

SFP:s medlem i stadsstyrelsen, Ida Schauman, föreslog vid styrelsemötet på måndag att stadsstyrelsen borde ta upp frågan. Förslaget godtogs enhälligt.

Den 7 juni beslöt nämnden för fostran och undervisning i Åbo enhälligt att Lilla Hanken också i fortsättningen ska finnas vid Åbo yrkesinstitut.

Det beslutet gick tvärtemot vad den svenskspråkiga sektionen hade beslutat tidigare.

- Det är ganska ovanligt att nämnden på det här sättet går emot sektionen. Det är skäl att diskutera hur det kunde gå så här, säger Schauman.

Hon påpekar också att två av den svenska sektionens medlemmar, Kenneth Liukkonen (SDP) och Barbro Schauman (SFP) inte var närvarande vid nämndens möte.

Åbos bildningsdirektör Timo Jalonen ansåg i sin beredning till nämndens möte den 7 juni att Lilla Hankens flytt till Axxell på sikt kunde äventyra studieplatserna inom utbildningen, eftersom Axxell som privat aktör inte har samma ekonomiska muskler som Åbo stad.

Jalonen ser också en risk för att svenska studieplatser inom datanom- och merkonomutbildningen skulle flytta till Helsingfors, om flytten blir av.

Ida Schauman delar inte den bedömningen.

- Jag kan inte uttala mig om Axxells ekonomi, men om det är så att Åbo stad har bättre ekonomiska förutsättningar än Axxell, så hoppas jag att det syns i en satsning på den svenskspråkiga utbildningen, ifall det går så att Lilla Hanken stannar kvar vid Åbo yrkesinstitut.

Lilla Hankens framtid har diskuterats länge i Åbo.

Förespråkarna av en flytt av utbildningen till Axxell, menar bland annat att Lilla Hanken på sikt har bättre förutsättningar att fungera i en helt svenskspråkig miljö, som Axxell erbjuder.