Hoppa till huvudinnehåll

Nytt rekommendationssystem till biblioteken

Helsingin yliopiston kirjasto
Helsingin yliopiston kirjasto Bild: Henrietta Hassinen / Yle Helsinki University Library,bibliotek,pensionärer,biblioteksservice,allmänna bibliotek,biblioteksanvändning,biblioteksfunktionärer,Rollator

Biblioteken ska få bättre koll på vad du vill läsa. Forskare vid Åbo Akademi ska skapa ett digitalt rekommendationssystem som rekommenderar böcker åt läsare och låntagare.

I samarbete med Vanda stadsbibliotek samlar man in lånenumren från Helmet, Helsingforsregionens bibliotek, och bygger upp ett datasystem som kategoriserar lånebeteendet hos de som lånar böcker.

Lånenumren är anonyma och utbytta mot nya lånenummer så att universitetet inte vet vem låntagaren är.

Arbetsredskap för bibliotekarierna

Idag är det bibliotekarierna som via sin egen erfarenhet och via bibliotekens statistik ska avgöra vilka titlar och vilka författare man ska köpa till biblioteket för utlåning.

Det nya systemet ska automatiskt kunna avgöra vad det är läsarna är intresserade av och även kunna marknadsföra titlar och författare som läsarna eventuellt skulle kunna vara intresserade av.

Inte kommersiellt

Inom projektet kommer olika ”data science”- och dataanalysmetoder att utvecklas, säger projektledare Mats Neovius som är universitetslärare i datavetenskap vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Man kan jämföra det nya rekommendationssystemet med de system som kommersiella företag som Amazon, Netflix och Spotify använder, men det unika är att biblioteksverksamheten i Finland inte har samma utpräglade kommersiella syfte. Det eftersom biblioteken finansieras av stat och kommun.

Finlands Akademi står för notan

Syftet med det nya rekommendationssystemet är i slutändan att finländarna ska läsa mera böcker och att biblioteken ska kunna erbjuda det låntagarna vill ha, både i forma av böcker och e-böcker.

Systemet beräknas ta fyra år att färdigställa och det finansieras av Finlands Akademi. Totalbudgeten är 1 166 092 euro, Åbo Akademi står för 350 127 euro.

Läs också

Åboland

Bekanta dig med hur vi jobbar med Ansvarsfull journalistik

Nyligen publicerat - Åboland