Hoppa till huvudinnehåll

Ragnar Lundqvist ny stadsdirektör i Raseborg

Raseborgs stadsfullmäktige valde med rösterna 28-9-4 och en blank röst teknologie licentiat Ragnar Lundqvist från Lovisa till ny stadsdirektör på måndagen (19.6).

Lundqvist efterträder Tom Simola som numera jobbar som vd för Förlags Ab Sydvästkusten.

Tjänsten som stadsdirektör i Raseborg var ledigförklarad i två omgångar.

Sammanlagt sökte 18 personer tjänsten.

Ragnar Lundqvist sökte jobbet i den andra omgången.

Lundqvist kallades tillsammans med politices magister Christian Sjöstrand från Helsingfors och politices magister Otto Ilmonen från Pargas till intervjuer med fullmäktigegrupperna.

Av de här tre kandidaterna föredrog fullmäktige alltså Lundqvist som stadsdirektör.

Otto Ilmonen fick 4 röster, Christian Sjöstrand 9 röster och Ragnar Lundqvist 28 röster. En av de 42 ledamöterna röstade blankt.

Raseborgs fullmäktige har 43 ledamöter, men en ledamot var frånvarande.

Fullmäktigeledamöterna förde ingen diskussion före omröstningen. Alla diskussioner hade förts redan tidigare bakom stängda dörrar.

Ledamöterna röstade med slutna valsedlar.

Valet av den tidigare stadsdirektören Tom Simola var enhälligt.

Ragnar Lundqvist

Bor i: Lovisa, från Hangö
Född: 1958
Utbildning: Student från Hangö 1976, Teknologie licentiat från Åbo Akademi 1998,huvudämne process- och värmeteknik
Modersmål: Svenska
Nuvarande arbete: Regiondirektör på Andriz i Japan, säljer kraftverkspannor
Plock ur tidigare arbetserfarenhet: Rektor/VD för Kymenlaakson ammattikorkeakoulu i Kotka och Kouvola 2005-2011 med ansvar för ekonomi och administration. Också tidigare bland annat planerings- och teknologidirektör på Foster Wheeler Energia. Har varit med om fem patent. Obunden.
Hittas inte i alla fall enkelt på Facebook.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland