Hoppa till huvudinnehåll

Vörå svarar förvaltningsdomstolen om skarvar

Juckasgrynnan i Vasa skärgård, en liten holme med flera hundra skarvbon. På bilden flyger ett antal fåglar.
juckasgrynnan i Vasa. Juckasgrynnan i Vasa skärgård, en liten holme med flera hundra skarvbon. På bilden flyger ett antal fåglar. Bild: Yle/ Axel Brink skarvar (fåglar),vasa

I april lämnade Vörå kommun in besvär mot beslutet att låta Vasa stad skrämma bort skarvar från Södra Stadsfjärden. Nu vill förvaltningsdomstolen veta varför Vörå anser sig ha rätt att överklaga beslutet.

I mars fick Vasa stad tillstånd av NTM-centralen att skrämma bort skarvar från Metgrund i Södra Stadsfjärden.

Kritiken lät inte vänta på sig: Genom att skrämma bort skarvarna flyttar man bara över problemet på grannarna.

Åtminstone Korsholm, Nykarleby, Närpes, Pedersöre och Vörå lämnade in besvär.Utöver kommunerna och städerna lämnade också olika delägarlag och skifteslag in besvär.

"Ligger inte i Vöråbornas intressen"

Nu vill Vasa förvaltningsdomstol veta varför Vörå kommun anser sig ha rätt att överklaga ett beslut som gäller Vasa stad. Mer specifikt: Vilken är den juridiska grunden?

I Vörås svar som läggs framför kommunstyrelsen på måndag kväll skriver kommundirektör Mikko Ollikainen och styrelsens ordförande Rainer Bystedt att kommunstyrelsen ska bevaka kommunens intressen.

Det ligger inte i Vöråbornas eller Vörå kommuns intresse att ta emot skarvar från Vasa stad. I stället borde skarvstammen decimeras genom avskjutning och oljning eller prickning av ägg, anser Ollikainen och Bystedt.

Man hänvisar till vad som hände när skarvarna skrämdes bort från Sastmola i Satakunta våren 2016: De dök upp i Österbotten i stället.

träd på metgrundet utan skarvbon i sig.
Metgrundet i Vasa. träd på metgrundet utan skarvbon i sig. Bild: Yle/ Axel Brink Metgrundet (ö i Finland, Mellersta Österbotten),skarvar (fåglar),vasa

Inga skarvar syns till på Metgrund

I år är Metgrund i Södra Stadsfjärden i Vasa så gott som fri från skarv.

Enligt Vasa stads miljödirektör Christer Hangelin var det meningen att lovet att skrämma skarv från Metgrund skulle användas så att man dagligen skulle åka ut till Metgrund och visa skarven att det inte är någon idé att slå sig ner på ön.

Men nästan ingen skarv dök upp i år och nu åker man ut till Metgrund enbart ibland för att bekräfta att det fortsättningsvis är lugnt på ön.

- Jag körde förbi med båt för någon dag sen och såg inte till någon skarv, säger Jouni Kannonlahti från Vasa universitet.

Kannonlahti är den som har till uppgift att skrämma bort skarvarna från Metgrund.

Enligt honom tycks det ha varit tillräckligt att riva ner skarvens gamla bon ur träden och sätta upp en fågelskrämma på ön.

På den intilliggande Juckasgrynnan trivs dock skarven fortfarande. Vasa stads lov att skrämma skarv gäller inte Juckasgrynnan.

- Där häckar den flitigt, säger Kannonlahti.

Lovet att skrämma skarv från Metgrund gäller ännu år 2018.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten

 • Upphandlingen av dagkirurgi har stoppats i Jakobstad

  Lagstiftning ställer hinder i vägen.

  Upphandlingen av dagkirurgi till Malmska sjukhuset i Jakobstad har stoppats av social-och hälsovårdsnämnden på mötet på tisdagkväll. Enligt ett utlåtande från social-och hälsovårdsministeriet kan sjukhuset från och med nästa år varken ha operationer som egen verksamhet eller som köptjänst.

 • Snart börjar vaccineringen mot vattkoppor

  Vaccin i Karleby och Kronoby i september.

  Vaccineringen mot vattkoppor börjar i september. På samkommunen Soites område börjar man snart samla in tillstånd av föräldrar med barn i skolåldern.

 • Antalet barn som vägrar gå till skolan håller på att öka

  Stark ångest, depression, spelmissbruk kan ligga bakom.

  Ett barn kan ha så stark ångest att gå till skolan att hen inte ens kan sätta sin fot på skolgården. Ett annat barn kanske sitter uppe och spelar hela natten och går därför inte till skolan på morgonen. Skolfrånvaro i ett barns liv betyder en väldigt stor ökad risk för utslagning eller marginalisering och nu ser det ut som om gruppen barn som inte går till skolan håller på att öka.

 • Hon ville ställa upp för flyktingarna

  Sara Bondegård är med i vänfamiljsverksamheten.

  Det kändes som att en del av världen kom in i mitt vardagsrum och mitt hjärta, säger Sara Bondegård från Kristinestad som deltagit i Röda Korsets vänfamiljsverksamhet i snart ett år.

 • Fler vänfamiljer behövs i Österbotten

  Asylsökande och flyktingar behöver stöd.

  Behovet av vänfamiljer är alltid stort eftersom hela Österbotten är ganska mångkulturellt. Tillströmningen av nya människor är konstant.

 • Tutorläraren ska digitalisera skolan

  Skolar övriga lärare i digitala hjälpmedel.

  Alla skolor i Finland ska numera ha en så kallad tutorlärare. En av tutorlärarens huvuduppgifter är att se till att skolan utnyttjar digitala hjälpmedel på ett vettigt sätt. I Yttermalax skola heter tutorläraren Camilla Willberg.

 • Korsholm sålde Södra Vallgrunds skola

  Skolan såldes för 113 000 euro.

  Södra Vallgrunds skola i Korsholm säljs för 113 000 euro. Det bestämde kommunstyrelsen på sitt möte på måndagskväll.

 • Tidtabellen för skorstensrivningen håller

  Dessutom innehåller den mindre tungmetaller än man trodde.

  Den en gång 75 meter höga industriskorstenen i tegel kommer att vara ett minne blott inom kort. Nu finns 30 meter kvar av den och rivningen har haft många motgångar på grund av sommarens ostadiga väder.