Hoppa till huvudinnehåll

Elva tusen finländare kräver att Migrationsverket granskas

Tyglappar med text hänger på en byklina på Järnvägstorget i Helsingfors under demonstrationen mot avvisningen av flyktingar på Järnvägstorget i Helsingfors har pågått sedan februari.
Demonstrationen mot avvisningen av flyktingar på Järnvägstorget i Helsingfors har pågått sedan februari. Tyglappar med text hänger på en byklina på Järnvägstorget i Helsingfors under demonstrationen mot avvisningen av flyktingar på Järnvägstorget i Helsingfors har pågått sedan februari. Bild: Henrietta Hassinen / Yle rasism,Migrationsverket,invandring,invandrare,illegal invandring,invandrarpolitik,asylsökande,asylpolitik,asylsökande (process)

Över 11 000 finländare har skrivit under en appell som kräver en oberoende granskning av Migrationsverkets handläggning av asylärenden. Appellen överräcktes på tisdagen till inrikesminister Paula Risikko (Saml).

I de sakkunnigas bedömningar och journalisternas redovisningar har det kommit fram att det finns allvarliga missförhållanden när det gäller de myndigheter som handlägger asylärenden, står det i appellen.

Appellen om Migris bemötande av flyktingar överräcktes till inrikesminister Paula Risikko (Saml).
Appellen överlämnas till minister Risikko. Appellen om Migris bemötande av flyktingar överräcktes till inrikesminister Paula Risikko (Saml). Paula Risikko

De som undertecknat vädjan anser att kvaliteten brister i tolkningen under asylsamtalen. Besluten som de asylsökande får innehåller dessutom sakfel.

En fjärdedel av besluten ändras eller återremitteras

I appellen understryks också att de finländska bedömningarna av säkerhetsläget i ursprungsländerna skiljer sig från hur säkerhetsläget bedöms i andra västländer.

Även det relativa antalet negativa asylbeslut avviker från andra länders då det gäller asylbeslut om internationellt skydd.

Besluten överklagas ofta, cirka en fjärdedel ändras eller skickas tillbaka till Migri för ny handläggning. Misstankar finns om att Migrationsverkets beslut inte är av tillräckligt hög kvalitet och inte heller är lagenliga.

Enligt appellen tyder det på att Finlands rättsstatsprincip sätts på spel och att myndigheternas agerande därför måste granskas av flera oberoende instanser.

Missförhållanden ska granskas

De som undertecknat vädjan kräver att bland annat missförhållanden som framkommit då asylansökningar har handlagts vid Migrationsverket bör granskas.

De vill också att man ska granska hur lagenligt asylsökande bemötts av polisen.

I appellen krävs också att man granskar myndigheternas tolkning av säkerhetsläget i de länder därifrån de asylsökande kommer, liksom hur de asylsökandenas rättsskydd förverkligas i Finland.

Enligt vädjan borde dessa instanser granska Migri:

  • Sakkunniga inom asyljuridik
  • Grundlagsexperter
  • Experter på barns rättigheter
  • Representanter för tolkar och översättare
  • Experter inom rättsodontologi och rättsmedicin
  • Människorättsorganisationer
  • Representanter för rättshjälp
  • Medborgaraktivister som känner till de asylsökandes situation