Hoppa till huvudinnehåll

Förhandlingar med Vasa kan ge Korsholm många svar

Samuel Broman och Linda Ahlbeck från Korsholmsfullmäktige.
Samuel Broman och Linda Ahlbäck är bägge invalda fullmäktigeledamöter för SFP i Korsholm. Vad gäller en fusion med Vasa är de av olika åsikter. Samuel Broman och Linda Ahlbeck från Korsholmsfullmäktige. Bild: Yle/ Malin Hulkki linda ahlbäck

Slut på utredningar, nu är det förhandlingar med Vasa som gäller. Det tycker både de i Korsholm som är för och emot en fusion. Men tidtabellen är olika.

Redan vid sitt första sammanträde på tisdag kväll kommer Korsholms nya kommunstyrelse att ta upp den eviga frågan om fusion med Vasa.

Det grundar sig i den motion som Samuel Broman (SFP) och sju andra fullmäktigeledamöter lämnade in i november. De som skrivit under vill att Korsholm ska inleda fusionsförhandlingar med Vasa.

Men alla tycker inte att nu är tillfället för diskussioner.

- För tillfället tycker jag att kommunen har andra uppgifter att ta hand om, säger Linda Ahlbäck (SFP).

- Vi har lyckats svänga vår ekonomi till ett plus, så på det sättet tycker jag inte heller att vi behöver rusa in i nåt.

Broman själv tycker dock att nu är helt rätt tid. Inte minst har kommunalvalet aktualiserat frågan, menar han.

Majoriteten försvinner

Ett viktigt argument för Ahlbäck är svenskan, som hon upplever naggas i kanterna både här och där.

- Vi lever i Finlands största landsortskommun med svenska som majoritetsspråk, och visst blir vi en större kommun och den svenska andelen ökas i en sammanslagning, men majoriteten får vi inte tillbaka.

Broman i sin tur, tittar framåt.

- Vi kan inte bara titta på dagens läge.

- Som fullmäktigeledamot har jag ett stort ansvar att tänka på framtidens invånare.

Förhandlingar kan ge svar

Som Broman ser det skulle det vara viktigt att inleda förhandlingar för att få svar på vad en fusion skulle kunna innebära.

Och det tror Ahlbäck också, bara att hon inte tycker att man behöver ha så bråttom.

- Vad är viktigt för oss? Vi måste ha något att utgå ifrån innan vi börjar förhandla.

Man måste gå in i förhandlingarna för att vilja skapa något bättre, menar Ahlbäck, och då måste man vara på det klara med vad man vill.

Broman tror också att även de som är skeptiska till samgång vill sätta sig ner vid samma bord som Vasa.

- Många är avvaktande, men för förhandlingar. De vill inte säga ja eller nej innan förhandlingar har förts.

Landskapsreformen först?

Ahlbäck tycker också att nu är en dålig tid på grund av vård- och landskapsreformen.

- Jag vill se var vi som kommun landar i landskapsreformen.

Broman å sin sida menar att landskapsreformen inte är något hinder, tvärtom. Det eftersom mycket kommer förändras i kommunerna då.

- Det är jättebra om vi samtidigt kan se på den här frågan.

Ahlbäck påpekar att också hon inte är någon bakåtsträvare.

- Jag vill inte heller stanna i dåtiden, men jag vill vara realist.