Hoppa till huvudinnehåll

Ingen diskussion alls då Raseborg valde stadsdirektör

Ett fyrtiotal ledamöter sitter på möte.
Det nya fullmäktige samlades för andra gången. Ett fyrtiotal ledamöter sitter på möte. Bild: Tove Virta / Yle stadsfullmäktige,Raseborg,Västnyland

Ragnar Lundqvist valdes med överraskande stor majoritet och utan diskussion till stadsdirektör i Raseborg på måndagen (19.6), speciellt med tanke på att staden tog in en svart häst på målrakan. Lundqvist själv är också förvånad.

Ragnar Lundqvist är som bäst i Sverige på arbetsresa och minns stunden då han fick veta om resultatet.

- Det började ramla in textmeddelanden då jag satt på ett projektmöte, säger Lundqvist. På det fick jag reda på vad som hänt.

En hand håller i en stämplad vit lapp, en valsedel i fullmäktige.
En av 42 valsedlar som hamnade i valurnan. En hand håller i en stämplad vit lapp, en valsedel i fullmäktige. Bild: Tove Virta / Yle stadsfullmäktige,Raseborg,Västnyland,Valsedel,stämpelmärken,val

Det var 28 av 42 ledamöter som röstade på Lundqvist under en sluten omröstning.

Nio ledamöter röstade på Christian Sjöstrand, fyra på Otto Ilmonen och en röstade blankt.

Men det förekom ingen diskussion alls då han valdes och ordförande Thomas Blomqvist (SFP) klubbade vidare ärendet rätt snabbt.

Överraskande stor majoritet

Två tredjedelar valde alltså Lundqvist, trots att staden i ett sent skede valde att ta in den svarta hästen Christian Sjöstrand.

- Det känns bra, jag hade förväntat mig att det skulle vara jämnare. Men ur min synvinkel är det bra att det blev så här stor majoritet, säger Lundqvist.

Thomas Blomqvist och Ulf heimberg diskuterar ivrigt.
Ulf Heimberg (SDP) och Thomas Blomqvist (SFP) diskuterar. Men hur mycket var egentligen diskuterat i förväg? Thomas Blomqvist och Ulf heimberg diskuterar ivrigt. Ulf Heimberg,Thomas Blomqvist,Raseborg,stadsfullmäktige,Västnyland

Också De grönas Marko Reinikainen var förvånad över resultatet.

- Jag hade förväntat mig att det skulle bli mer jämnt. Och att det skulle bli en andra omröstningsomgång. Det överraskade mig nog att det var så här klart.

Petra Baarman, SDP.
Petra Baarman, obunden för SDP Petra Baarman, SDP. Bild: Tove Virta / Yle Finlands Socialdemokratiska Parti,stadsfullmäktige,Raseborg,Västnyland,Petra Baarman

Den svarta hästen Christian Sjöstrand fick trots allt inte så många röster. Vad kan ha hänt, Petra Baarman, obunden, SDP?

- Jag tror du får fråga SFP vad som hände, skrattar hon.

Inga gruppbeslut

Eftersom omröstningen var sluten så syns det inte hur rösterna fallit, såsom vanligen är fallet under fullmäktiges möten.

Men SFP:s Isabella Alén, som också fungerade som rösträknare, konstaterar att läget i alla fall ännu på söndag kväll var splittrat inom SFP.

- Åtminstone vi inom SFP fick välja själva vem vi röstade på.

Hon röstade också på Lundqvist.

Palaver med flera ledamöter runt ordföranden under fullmäktigemöte.
En stund uppstod förvirring under mötet då ersättaren Mikael Borgman fattades. Det blev paus och överläggelser. Men efter att kloka huvuden slagits ihop ansågs mötet vara lagligt sammankallat och beslutfört Palaver med flera ledamöter runt ordföranden under fullmäktigemöte. Bild: Tove Virta / Yle stadsfullmäktige,Raseborg,Västnyland,diskussioner,Filip Björklöf,Thomas Blomqvist,Camilla Grundström,leila andersin

SDP:s gruppordförande Camilla Grundström säger att inte heller SDP hade något gruppbeslut.

- Men då vi träffades i går så visade det sig att Ragnar Lundqvist hade ett starkt stöd i vår grupp.

Olika orsaker bakom valet av kandidat

Lundqvist var ändå inte ett självklart val för Grundström.

- Jag var till en början lite tveksam över avsaknaden av kunnande inom kommunalförvaltning. Men då jag resonerade med mig själv så kom jag till att det har vi nog tillräckligt av i vår organisation.

En utsirad träskål på fullmäktiges presidiebord.
Urnan. En utsirad träskål på fullmäktiges presidiebord. Bild: Tove Virta / Yle Skål,stadsfullmäktige,Raseborg,Västnyland,Valsedel

Grundström ser att det nu behövs en ledare.

- En ledare som kan hålla flocken ihop och gå mot det utstakade målet.

Här lägger ledamöter sina röster i valurnan då klockan var lite före halv sju på måndag kväll.

Alla ledamöter som Yle Västnyland talade med ansåg att det fanns tre bra kandidater med på målrakan.

- Jag gick lite på magkänslan, säger Alén.

Petra Baarman, obunden för SDP, röstade också på Lundqvist.

- Det finns mycket sakkunskap inom organisationen och tänkte att det är bra med nya vindar, säger hon.

Marko Reinikainen röstade däremot på Otto Ilmonen.

- Han gav det bästa helhetsintrycket.

Stadsdirektören ska nu bli deltidsraseborgare

Lovisabon Ragnar Lundqvist, med rötter i Hangö, siktar på att kunna börja sitt nya jobb i slutet av augusti eller början av september.

Han tänker också bli i alla fall deltidsraseborgare.

- En stadsdirektör bör betala skatt till den stad han eller hon jobbar för, så det kommer jag att göra. Men hur jag kommer att leva under veckosluten blir en annan sak eftersom min hustru ännu inte kan flytta till Raseborg.

Ragnar Lundqvist.
Ragnar Lundqvist ska tillträda i höst, om allt går enligt planerna. Ragnar Lundqvist. Bild: Yle/Tove Virta Raseborg,Västnyland,stadsdirektörskandidat

Lundqvist anser att Raseborgs styrkor är läget, industrin trots att den inte är så stor och turismen som måste stärkas.

- Utmaningarna är att få fler företag till Raseborg och eventuellt mer industri till Raseborg. Men det är inte så enkelt.

Japan intresserat av Raseborg?

Han jobbar för tillfället som regiondirektör för företaget Andritz och säger sig fungerar som en kulturbrygga mellan Finland, Österrike och Japan.

Kan Lundqvist dra nytta av sina asiatiska kontakter?

- Nu pågår en tävling om att få Tesla till Finland och Google startade upp i Fredrikshamn. Man måste se vad till exempel Japan eller Kina skulle vara intresserade av. Där finns också mycket att jobba på.

Fullmäktiges presidium med fem personer.
Under mötet fanns många t.f. på plats i presidiet. Stadssekreterare Thomas Flemmich (näst längst till vänster) är t.f. stadsdirektör och stadsjurist Leila Andersin (näst längst till höger) är t.f. stadssekreterare. Mårten Rusell längs till höger är ny på stadskansliet. Fullmäktiges presidium med fem personer. Bild: Tove Virta / Yle stadsfullmäktige,Raseborg,Västnyland,Thomas Blomqvist,mårten rusell

Vad kan du ta med dig till en kommunal tjänst som stadsdirektör?

- Det jag lärt mig i jobbet är att man måste sätta sig in i den andras situation och tankesätt. Det kan jag utnyttja i Raseborg för att till exempel få företagarna att förstå staden och tvärtom.

I ett företag behöver man ändå inte vara lika öppen med det man sysslar med, såsom en kommun ska vara.

- Som rektor och vd för Kymenlaakson ammattikorkeakoulu lärde jag mig öppenhet, att vara transparent och att kommunicera i media.

Övar sin otålighet

Han har sagt sig vara otålig. Hur går det ihop med den kommunala långsammare beslutsgången?

- Personlig otålighet ska man jobba bort, det har jag sagt också i intervjun. Jag jobbar med det hela tiden. Jag tror inte det kommer att bli ett problem.

Lundqvist har ännu inte tagit ställning till om han tänker bli aktiv på sociala medier eller inte.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland