Hoppa till huvudinnehåll

Jakobstad inför parkeringsautomater och högre parkeringsbot

En körfil på Storgatan i Jakobstad
Storgatan med en körfil En körfil på Storgatan i Jakobstad Jakobstad,Torggatan

Den pågående ombyggnaden av gatorna i stadscentrum gör att staden förlorar 81 parkeringsplatser. Detta gå grund av fler enkelriktade gator och bredare gång- och cykelvägar.

En arbetsgrupp har jobbat med parkeringsproblemen och kom med sin slutrapport i maj. I rapporten konstateras att en hel del redan har gjorts.

Torgparkeringen har sänkt priserna. Två timmars parkeringsplatser har ändrats till en timme och stadshotellet har fått hyra 10 platser på Energiverkets parkeringsplan.

Fler förslag på lut

Arbetsgruppen föreslår parkeringsavgifter runt Maria Malm, på Visasbacken och Otto Malmsgatan till Köpmansgatan. Avgift blir det även på Storgatan från Gågatan till Kyrkan. På Styrmansgatan föreslås ensidig parkering.

Man har också diskuterat parkeringsavgifter på Hötorget, men kom fram till att det inte kan göras i det här skedet.

Ett problem man har tampats med i centrum är att männskor långtidsparkerar trots tidsbegränsningarna. Man besöker bilen regelbundet och vrider fram nummerskivan, men gatuparkeringen är tänkt för kortvariga centrumbesök.

Hur det framtida torget ska se ut är ännu under planering, men åtminstone ska det inte tillåtas parkering på Storgatan vid torget.

Citygruppen önskar korttidsparkering

I stadens arbetsgrupp har Citygruppen som representerar affärsmännen i centrum framfört att det bör finnas tillräckligt många gratis halvtimmes parkeringsplatser för korta ärenden. Över en timmes parkering kan få kosta, säger Peter Granholm i Citygruppen.

- Blir det dålig tillgänglighet med bil till butikerna riskerar centrumbutikerna att kunderna flyr till marketarna där det finns stora avgiftsfria parkeringsplatser, säger Granholm.

Granholm ifrågasätter också att Storgatan i centrum får enormt breda trottoarer men bara en enkelriktad körfil.

Rådhusgatan fick breda trottoarer
Rådhusgatan fick breda trottoarer Jakobstad

- Jag ser numera ingen motsättning mellan gångtrafik och bilar. Bilarna har blivit tystare, förorenar mindre och har rörelsecensorer. När blev en fotgängare påkörd senast i Jakobstad, undrar Granholm.

Granholm säger att dom som står bakom parkeringsgrottan ska bära risken, det ska väl inte andra affärsmän stå för, nu när det införs nya trafikarrangemang i centrum.

Nästa steg är att parkeringsvakterna effektiverar övervakningen och att parkeringsboten höjs till 40 euro.

Tanken har varit att skapa ett mera promenad- och cykelvänligt centrum, men risken är att centrumbutikernas kunder stöts bort, säger Granholm.

- Jag hoppas jag har fel, men tror inte det.