Hoppa till huvudinnehåll

Karleby bromsar kostnadsökningen i vården

BB i Karleby.
Många från annan ort föder i Karleby BB i Karleby. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist möcs

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdskostnader har sedan 2007 ökat i medeltal närmare 6 procent per år. Nu visar årets första kvartal att Soite lyckats få ner den kraftiga kostnadsökningen.

Medlemskommunerna krävde en inbromsning och budgeten byggdes upp utifrån en ökning på 2,5 procent. Enligt ekonomidirektör Minna Korkiakoski-Västi visar prognosen att man kommer att hålla sig till budgetramen.

Det som bidrar till resultatet är en ny förvaltnings- och verksamhetsmodell och överlappande funktioner avlägsnas. Förändringen syns också i klienternas vardag.

En av de konkreta åtgärderna är att skära ner kostnaderna i mattransporterna till äldre hemmaboende. Transporterna blir färre och den mat som körs hem är kall och ska värmas upp.

De kommande åren blir det ännu stramare. Budgetramen för 2018 tillåter en kostnadsökning på endast en procent, och de två följande åren ingen kostnadsökning alls.