Hoppa till huvudinnehåll

Raseborgs gymnasium blir inte av

Ekenäs gymnasium
Ekenäs gymnasium och Karis-Billnäs gymnasium fortsätter administrativt som två enheter. Ekenäs gymnasium Bild: yle/Petra Thilman bildning,studerande

Raseborg slopar tanken om ett gemensamt Raseborgs gymnasium. Utredningar har visat att staden har ekonomiskt mer att förlora än att vinna på en sammanslagning av de svenska gymnasiernas administration.

En gymnasiefusion innebär nämligen att Raseborg riskerar bli av med de statsandelar som bara små gymnasier får - det så kallade smågymnasietillägget.

Därför valde bildningsnämnden i går (29.06) att ta tillbaka sitt beslut från december och meddela stadsfullmäktige att gymnasiereformen inte blir av.

Tanken är ändå att gymnasierna ska ha en gemensam rektor. Bildningsnämnden föreslår att den svenskspråkiga sektionen på sitt möte på onsdag (21.6) utser Mikael Eriksson som rektor för både Ekenäs gymnasium och Kasris-Billnäs gymnasium.

Målet med sammanslagningen var att skapa en samhörighet och samsyn kollegierna och studerandekårerna emellan.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland