Hoppa till huvudinnehåll

S:t Karins stad satsar miljoner på tillfälliga skolutrymmen

Baracker.
Arkivbild. Baracker. Bild: Yle/Hanna Sjöström baracker

S:t Karins stad satsar över två miljoner euro på tillfälliga skolutrymmen i staden.

Tidigare i våras blev det klart att eleverna i Hovirinta skolfastighet får modulhus nästa läsår. Det här på grund av de problem med inomhusluften som uppdagats i huset.

I Valkeavuori skola flyttade lågstadieeleverna redan i fjol in i tillfälliga utrymmen och i går (måndag) beslöt S:t Karins stadsstyrelse att också klasserna 7-9 flyttas till modulhus nästa läsår.

Enligt ett meddelande från S:t Karins stad är de tillfälliga modulhusen inflyttningsklara kring jul.

Vi försöker vårt bästa men vi står inför en omöjlig uppgift.― Matti Alander

Situationen i staden är ohållbar, tycker stadsstyrelsens ordförande Matti Alander (Saml.).

- Vi försöker vårt bästa men vi står inför en omöjlig uppgift. Föräldrarna tror inte på fakta som presenteras, utgifterna blir bara större och större. Om vi ska bygga nya skolor överallt är vi snart en kriskommun, sammanfattar en uppenbart frustrerad Alander.

Enligt Alander är orsaken till att eleverna i Valkeavuoren koulu flyttas till tillfälliga utrymmen inte att det finns mögel i skolhuset utan att pressen från föräldrarna är så hård att man inte har några andra alternativ.

- Huruvida vi politiker nu gör rätt eller fel då vi böjer oss för föräldrarnas vilja återstår att se, konstaterar Alander.

Styrgrupp ska ta tag i skolfrågorna

S:t Karins stadsstyrelse kom på sitt möte på måndag också överens om att inrätta en styrgrupp som ska ta ställning till eventuella nybyggen och renoveringar av befintliga skolfastigheter.

Enligt förvaltningschef Päivi Antola kommer styrgruppen att ta ställning till framtiden för alla skolorna i centrum. Det betyder Hovirinta skolan, S:t Karins svenska skola, Valkeavuoren koulu och Piispanlähteen koulu.

För Valkeavuori skolas del finns redan beslut om ett nybygge men enligt Antola är det möjligt att man blir tvungna att tänka om då de andra skolornas behov av nya eller renoverade utrymmen klarnar.

I styrgruppen kommer stadsstyrelsens ordförande, fullmäktigeordförande samt alla fullmäktigegruppers ordförande att ingå. Stadens tjänstemän kommer att höras vid behov.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland