Hoppa till huvudinnehåll

Stopp i Nestes bränsleutdelning nästa vecka

En tankbil tillhörande Neste.
En tankbil tillhörande Neste. Bild: Lehtikuva Neste Abp,olja,bensin,bränslen,tankning (bränsle)

Det kan bli brist på bränsle veckan efter midsommar. De anställda vid Neste protesterar mot den statliga ägarpolitiken med att avbryta bränsledistributionen i en veckas tid. Näringsminister Mika Lintilä (C) anser att protesten skadar Nestes rykte.

Enligt förtroendemännen vid Neste har staten med sina åtgärder gjort det möjligt att minska det statliga ägandet från nuvarande 50,1 procent till 33,4 procent. Det här är möjligt i och med bildandet av det statliga utvecklingsbolaget VAKE dit delar av Neste kan flyttas. Det är en utveckling som förtroendemännen inte vill se och de befarar att det är ett första steg mot en privatisering.

Då statens möjligheter att påverka minskar blir risken större för att kompetensen blir sämre och att arbetsplatser försvinner. Även branschens breda kompetensområde äventyras, befarar förtroendemännen.

Förtroendemännen påpekar att företagets framgång baseras på bland annat kunnighet, en igenomtänkt strategi, långsiktiga investeringar och en stabil ägarbas, något som de inte ser en anledning till att förändra.

Regeringen Sipiläs klimatstrategi innehåller bland annat satsningar på biobränslen, vars lönsamhet förtroendemännen vid Neste inte tar ställning till. Men de anser att det varken är meningsfullt eller lönsamt att man skulle stöda biobränsleproduktionen genom att sälja statens ägandeandelar i Neste.

Näringsminister Mika Lintilä: Beklagligt

Enligt näringsminister Mika Lintilä (C) skadar meningsyttringen bolagets rykte.

- Jag tycker att det är beklagligt att sådana här demonstrationer planeras. De skadar Neste Abp:s rykte bland kunderna och har dessutom en negativ inverkan på bolagets värde, säger Lintilä.

Porträttbild på näringsminister Mika Lintilä.
Näringsminister Mika Lintilä (C). Porträttbild på näringsminister Mika Lintilä. Bild: Kimmo Brandt Mika Lintilä

Lintilä konstaterar att en eventuell strejk skulle vara politisk till sin natur eftersom riksdagens beslut inte påverkar de anställdas position eller bolagets affärsverksamhet.

- Neste Abp:s ledning och personalgrupper inleder sina förhandlingar i morgon. Jag hoppas att förhandlingarna leder till resultat och hotet om strejk avlägsnas.

Neste kommer inte att fylla på bränsle i tankbilar

Avbrottet inleds måndagen den 26 juni klockan 7 på morgonen och fortsätter till följande söndag, den andra juli, klockan 19.

Autoa tankataan
Autoa tankataan Bild: Henrietta Hassinen / Yle bensin,bensinmotorer,blyfri bensin,Fuel gauge

Jouni Lappeteläinen, huvudförtroendeman vid raffinaderiet i Borgå, förklarar att avbrottet i praktiken innebär att Neste inte kommer att fylla på bränsle i tankbilarna. Tankbilarna kan därmed inte förse bensinstationerna med bränsle.

- Bränslet räcker så länge som bensinstationernas lager räcker. Jag kan inte bedöma hur stor förbrukningen är, men säkert räcker stationernas lager flera dagar, säger Lappeteläinen.

Neste förser en stor del av bensinstationerna i Finland med bränsle.

Bolaget har två stora raffinaderier i Borgå och Nådendal. Produktionen där kommer att fortsätta normalt trots avbrottet.

Också bränsledistributionen till myndigheterna kommer att fortsätta som normalt.

Läs också