Hoppa till huvudinnehåll

Ex-stadsdirektör får fängelse för grovt mutbrott

Jukka Peltomäki.
Jukka Peltomäki var biträdande stadsdirektör med ansvar markanvändning i Vanda från början av 2007 till sista juli 2011. Han var stadsdirektör i Vanda från 1 augusti till 18 september 2011. Jukka Peltomäki. Bild: Yle Jukka Peltomäki,jukka peltomäki,Vanda

Den tidigare stadsdirektören i Vanda, Jukka Peltomäki, döms till två år och sex månaders fängelse för grovt tagande av muta. Forma Futuras ägare Leila Tuominen döms till två år och tio månaders fängelse för grovt givande av muta. Helsingfors tingsrätt gav sin dom i målet på onsdagen. Fängelsestraffen är ovillkorliga.

Åklagaren yrkade på tre års fängelse för Jukka Peltomäki för grovt tagande av muta och för brott mot tjänsteplikt, men åtalet om brott mot tjänsteplikt förkastades.

Enligt åtalet har arkitektbyrån Forma Futuras ägare Leila Tuominen mutat Peltomäki med 100 000-tals euro mellan oktober 2006 och september 2011. Åklagare Tuire Tamminiemi bedömde att Peltomäki fått förmåner på över 200 000 euro.

Peltomäki har under tiden för brotten jobbat vid Vanda stad. Från början av 2007 till sommaren 2011 som biträdande stadsdirektör och från början av augusti till mitten av september 2011 som stadsdirektör.

Förutom Peltomäki och Tuominen dömdes också en tidigare medlem i stadsplaneringsnämnden i Vanda. Han fick ett år och två månaders villkorligt fängelse för grovt tagande av muta. Han har tagit emot förmåner av Forma Futura till ett värde av 34 335 euro, som enligt rätten varit ägnade att påverka honom som förtroendevald.

Lånade pengar och bodde frikostigt

Enligt åtalet mot Peltomäki har Tuominen flera gånger lånat pengar till honom på 10 000-tals euro per gång men Peltomäki har aldrig betalat tillbaka pengarna. Peltomäki har också bott förmånligt i Forma Futuras bostad i Myrbacka i Vanda. Han har hyrt bostaden till ett pris som till en början till och med varit tusen euro under marknadshyran.

Forma Futura har också låtit Jukka Peltomäkis son bo under marknadshyra i Helsingfors centrum och så har Leila Tuominen lånat 80 000 euro till Jukkas söners golfföretag Peltomäki Golf Oy.

Enligt åtalet hade Tuominen också frikostigt bjudit Peltomäki på utrikesresor till ett sammanlagt värde på över 6 000 euro. Resorna har gått till Bangkok, Dubai, Prag, Paris och Cannes.

Tingsrätten förkastade ändå åtalspunkten som gäller resorna.

Tuominen var konsult i flera detaljplansändringar

Tuominens arkitektbyrå Forma Futura har varit konsult i 13 olika detaljplansändringar som Peltomäki har föredragit för stadsstyrelsen eller där han har deltagit i möten där dessa har behandlats. Peltomäki hade som biträdande stadsdirektör ansvar för planläggning.

Brottsmisstankarna mot Peltomäki uppdagades sommaren 2011 då han precis hade valts till stadsdirektör i Vanda. Åtal väcktes sommaren 2015 och rättegången mot honom hölls under hösten i fjol.

Rätten: Pågick länge och var medvetet

Både Peltomäki och Tuominen nekade i rätten att de har gjort sig skyldiga till brott och de hänvisade till att Peltomäki har varit skuldsatt och att Tuominen har hjälpt honom.

Enligt tingsrätten har förmånerna, i alla fall, delvis getts för att påverka Peltomäki på grund av hans tjänsteställning.

Enligt tingsrätten är mutbrottet grovt eftersom det har pågått under en så lång tid och förfarandet har varit medvetet.

Åklagaren yrkade också på att Forma Futura får en samfundsbot på 250 000 euro, men tingsrätten förkastade det.