Hoppa till huvudinnehåll

Hundratals datasystem måste integreras innan valfriheten inom vården kan fungera - tiden räcker inte till anser expert

Vård, sjukhus, patient
Vården kan bli lidande om patientuppgifterna inte följer med. Vård, sjukhus, patient Bild: Yle/Tiina Karjalainen sjuksäng

Innan valfriheten inom vården kan verkställas, måste flera saker ske.

Oron inom kommunerna gällande vårdreformen handlar inte bara om pengarna, tidtabeller och lagenligheten.

En av de allra största utmaningarna är hur man ska hinna integrera en mängd olika datasystem med varandra.

Det är nödvändigt, så att information som berör kunderna förmedlas smidigt när kunden byter från en vårdproducent till en annan.

Patienterna blir lidande

Pekka Vallittu, professor i odontologi på medicinska fakulteten vid Åbo universitet, påtalar problemet i en färsk insändare i tidningen Helsingin Sanomat.

Läkare talar i telefon på mottagning.
Vårdpersonalen för in patientuppgifterna efter hand. Läkare talar i telefon på mottagning. Bild: Yle juhani sorvo

Enligt Vallittu kommer valfriheten inte att fungera i praktiken, om datasystemen inte är integrerade och om informationen om patientens vårdhistorik inte rör sig smidigt mellan producenterna.

- I modellen som nu marknadsförs för oss är det patienten själv som kommer att få gå omkring med minnespinne och mapp, mellan sjukhus, läkare och tandläkare för att samla åt sig informationen, säger Vallittu.

Våra system är komplicerade och har utvecklats i olika takt.― Antti Parpo.

Antti Parpo, förändringsledare för social- och hälsoreformen i Egentliga Finland, ger Vallittu delvis rätt.

Antti Parpo.
Antti Parpo tror nog att integreringen av patientsystem går bra på lång sikt. Antti Parpo. Bild: Yle/Linus Hoffman antti parpo

Nästan hopplös tidtabell

Att få komplicerade datasystem integrerade med varandra är ett tidskrävande arbete. I praktiken tror Parpo inte att man hinner bli klar fram till januari 2019.

- Tidtabellen är nästan hopplös, och vi har problem framför oss. Just nu kan vi bara göra vårt bästa och se hur långt det räcker, säger Parpo.

Endast i Egentliga Finland har vi 546 olika patientdatasystem i landskapet.― Antti Parpo.

Hela vårdreformen är en komplicerad helhet. Hur viktigt är det att integrera olika datasystem för patientuppgifter med tanke på helheten och valfriheten i synnerhet?

- Mycket viktigt. Samtidigt ska man minnas att patienterna redan nu använder olika tjänster hos olika producenter. Vissa går till arbetshälsovården, andra privat och så vidare.

Vårdreformen faller inte på det här, men om inte systemen samarbetar så blir allt lite svårare i praktiken.

I Sverige har man haft flera år på sig att få olika system integrerade, men det fungerar fortfarande inte smidigt.

Vad kan det här innebära för patienten?

- Det betyder att information som gäller patienten, det vill säga patientuppgifter, rör sig onödigt långsamt. Det sker redan i dag. Social- och hälsovårdens system är överhuvudtaget inte integrerade, så att vårdare inom de respektive sektorerna kunde ta del av samma uppgifter.

Varför är det så svårt att integrera olika system med varandra?

- Det finns flera skäl. Resursbristen är en, vi har inga resurser för själva beredningsarbetet. De statliga medlen har inte kommit ännu, utan man väntar på hur det går med valfriheten och dess grundlagsenlighet. En annan orsak är att våra system är komplicerade och har utvecklats i olika takt, på olika sätt och under en lång tid.

print screen av patientdataarkivet
I patientdataarkivet Kanta samlas alla finländares patientinformation. print screen av patientdataarkivet Bild: Yle print screen av patientdataarkivet

Hur påverkas patienten om hen byter vårdproducent och patientuppgifterna inte följer efter i samma takt?

- Då måste saker skötas muntligt eller på ett annat sätt. I praktiken leder det till att man måste lägga tid på att ställa en förfrågan till tidigare vårdproducenter. Det betyder mer jobb och extra jobb för framför allt patienten.

- På den punkten håller jag med professor Pekka Vallittus synpunkter. Inom socialvården rör sig inte patientuppgifter över huvudtaget och inte heller mellan social- och hälsovården. Ett annat skäl till att patientuppgifter rör sig trögt är att vi har en sträng lagstiftning gällande datasekretess. Den behövs, men samtidigt kan man fråga sig om skyddet ibland missgynnar patienten snarare än tvärtom.

Staten satsar miljarder euro

Staten satsar ungefär 1-2 miljarder euro på att integrera olika datasystem inom ramen för vårdreformen. Hur ser du på den summan?

- Det räcker nog, summan är till och med i överkant. Våra system är helt enkelt väldigt komplicerade och någon helhetsplan för att integrera dem har inte gjorts tidigare.

Hur många system handlar det om som ska slås ihop?

- Endast i Egentliga Finland har vi 546 olika patientdatasystem i landskapet, fick jag nyligen höra, och i den siffran ingår inte Åbo. Alla ska inte integreras, men det ger en fingervisning.

- I Egentliga Finland har vi i praktiken alla system som finns på riksnivå. Det är en omöjlig tanke att de alla skulle kunna integreras fram till början av år 2019. Vi jobbar just nu så gott vi kan, och så hoppas vi att systemen vid något skede i framtiden kan integreras.

Läs också