Hoppa till huvudinnehåll

Pojo får ny ishockeyrink och skatepark

Fötterna på två ungdomar med skateboards.
Fötterna på två ungdomar med skateboards. Bild: Yle/Hanna Sjöström kokon skatepark

Ishockeyrinken och skateparken i Pojo är i dåligt skick. Föreningarna vill att anläggningarna flyttas, men tekniska nämnden ser hellre att Pojo på sikt får nya anläggningar på ny plats.

Föreningar i Pojo har önskat att den nuvarande ishockeyrinken och skateparken skulle flytta till området söder om brandstationen.

Orsaken till att föreningarna vill att anläggningarna flyttar är bland annat för att det ska vara lättare för skolorna att använda anläggningarna på gymnastiklektionerna.

Flyttas mera centralt

Nu finns anläggningarna vid Gumnäsvägen cirka 700 meter från Pojo centrum. Området söder om brandstationen ligger mera centralt.

I den nya detaljplanen för Gumnäs-Klockarudden är nuvarande idrottsområde parkeringsplats och området söder om brandstationen tänkt för idrottsanläggningar.

Tekniska nämnden anser att man satsar på en näridrottsplats i enlighet med den nya detaljplanen.

Nu ska en plan göras upp för en näridrottsplats och anslag för en ny ishockeyrink tas med i investeringsprogrammet för de kommande åren.