Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagen godkände ändring i postlagen

Postlådor på landet.
Den nya postlagen kommer att förändra postutdelningen. Postlådor på landet. Bild: YLE / Pia Santonen service

Riksdagen har, som väntat, godkänt en ändring i postlagen som också tillåter en tredagarsutdelning. Rösterna föll 97-79.

Lagen gör det möjligt att göra undantag i femdagarsutdelning och dela ut post tre dagar i veckan i tätorter med morgondistribution av tidningar.

Utdelningen fortsätter fem dagar per vecka i områden utan morgondistribution av tidningar. Tidningar kan alltså fortsättningsvis delas ut fem dagar per vecka i glesbygden.

Utdelningen i glesbygden genomförs genom upphandling.

Den nya postlagen befaras betyda markanta försämringar i postutdelningen i skärgårdsområden.

Läs också