Hoppa till huvudinnehåll

Ett dygn av krishjälp i Raseborg

Sju gravljus står och lyser, uppställda på ett brunnslock.
Ljus utanför Uncan i Ekenäs. Sju gravljus står och lyser, uppställda på ett brunnslock. Bild: Malin Valtonen / Yle ljus (konkret icke-levande objekt),mord,Ekenäs,ungdomsgårdar,Västnyland,uncan i ekenäs

Vi frågade en som varit med i krishjälpen om hur det senaste dygnet efter tragedin i Ekenäs förlöpt.

Jeanette Pajunen, social- och hälsovårdsdirektör för Raseborgs stad, hur snabbt reagerade ni från stadens sida när nyheten om den här tragiska händelsen kom ut igår?

Vi reagerade genast när vi fick besked från polisen om att det finns personer som kommer att vara i behov av krishjälp. Vi organiserade vår verksamhet genom att kontakta specialsjukvården och byggde upp systemen kring telefonerna och chatten, samt samarbetade med församlingen.

Hur har natten gått här på Ungdomsgården?

Natten har varit lugn. Vi hade ungdomar här ännu sent igår kväll som talade med de vuxna som var på plats. Vi har följt med chatten på natten och under morgontimmarna.

En porträttbild utomhus av Jeanette Pajunen som är social- och hälsovårdsdirektör i Raseborg.
Jeanette Pajunen. En porträttbild utomhus av Jeanette Pajunen som är social- och hälsovårdsdirektör i Raseborg. Bild: Yle/Minna Almark Raseborg,Västnyland,jeanette pajunen

Hur många har kommit hit för att få stöd eller sökt hjälp via kristelefonen?

Sammanlagt kring 40. Det har varit både ungdomar och vuxna som har varit i personlig kontakt med oss som funnits till hand vid krishjälpen. Vi har också besökt ungdomar som samlats hemma.

Vad kan du säga om dem som kommit hit och sökt hjälp?

Människor är i chock och har svårt att förstå vad som har hänt, vilket är helt naturligt. De behöver någon att prata med eller bara någon att sitta tyst med.

Blommor och ljus utanför bostaden till den unga flickan som blev mördad i Ekenäs.
Blommor och ljus utanför bostaden till den unga flickan som blev mördad i Ekenäs. Bild: Yle/Sofia Kajander Västnyland,Ekenäs,Minnesstund,sörjande

Det är viktigt att de känner att de bara får vara och att det finns vuxna i närheten som de kan prata med om de känner att de behöver.

Det här är ju en ovanlig händelse i Raseborg. Hur stor beredskap har ni överlag att agera i situationer som den här?

Åtminstone just nu finns det en stor beredskap. Det finns många som vill hjälpa. Det positiva i den här situationen har varit att folk har visat en vilja att ställa upp. Folk har kontaktat oss och frågat om det finns någonting de kan göra.

Vad betyder krishjälp i praktiken och hur fungerar det?

Den krishjälp vi har gett är att se till att det finns medmänniskor, trygga vuxna som man kan vända sig till. Vi som nu har varit här har någon form av grundutbildning som bas för att ge den här hjälpen.

Vi erbjuder också mer professionell hjälp via specialsjukvården och vår mentalvårdsenhet, men det är genom bokade tider. Här på Ungdomsgården har man kunnat ta kontakt helt öppet och anonymt.

Vem är det som har erbjudit krishjälp från stadens sida?

Jag själv och många av avdelningscheferna. Också från bildningssidan, ungdomsledare och uppsökande ungdomsarbetare. Det vill säga av olika yrkesgrupper bland stadens anställda. Vi har varit ganska många och delat upp oss i skift.

Bilar parkerade utanför ungdomsgården i Ekenäs.
Uncan i Ekenäs har stått öppen dygnet runt. Bilar parkerade utanför ungdomsgården i Ekenäs. Bild: Yle/Malin Valtonen bilar,Parkering,uncan i ekenäs,Ekenäs,ungdomsgårdar

Ni som är här har ju utbildning. Är det överlag svårt att hitta personer som har grundläggande utbildning i krishjälp?

Det är inte så svårt att hitta sådana personer. Många från frivilligorganisationerna har gått en utbildning i krishjälp. Också många av stadens anställda, till exempel mentalvårdsbyråns personal har den utbildningsnivå som behövs.

Det råkade sig så att både jag själv och överskötare Annika Rehn är sjukskötare med inriktning i psykiatrisk vård vilket var till stor hjälp den här gången.

Kristelefonerna kommer alltså fortsättningsvis att vara i bruk?

Krisen är inte på något sätt förbi. Det här är den första fasen. Det kan gå flera dagar innan man är mogen att prata med någon om det som har hänt och då behöver det finnas den möjligheten. Speciellt med tanke på att det kommer en långhelg emot.

Med tanke på att midsommaren kommer emot, som är en helg av firande för ungdomar, så är det bra att tänka på att alkohol inte hjälper i en sådan här situation. Den framhäver det illamående som redan finns. Försök att klara er så långt som möjligt utan alkohol.

Föräldrarnas hjälp och stöd i de här ungdomsgrupperna är av största vikt idag. Lämna inte era ungdomar ensamma. Prata med dem och fråga hur de mår. Var lite tjatig, det är det helt okej att vara.

Terjärv kyrka
Kronoby kyrka. Terjärv kyrka Bild: Yle/Anette Forsström-Fellman Kronoby,terjärv kyrka

Facebookgruppen KrishjälpRaseborg hålls nu uppdaterad med bland annat information om chatten och kristelefonerna.

Ekenäsnejdens svenska församling håller en öppen ljusandakt i Ekenäs kyrka på söndag (25.6) klockan 16 och kyrkan står också öppen alla dagar utom midsommardagen dagen mellan klockan 11 och 17 för den som vill tända ljus.

Också Kronoby församling ordnar en sorgeandakt i kyrkan idag (22.6) klockan 19-20 med anledning av händelserna i Ekenäs. Den har ordnats i samråd med den mördade unga kvinnans familj.

Läs också