Hoppa till huvudinnehåll

Restiden förlängdes med 20 sekunder - olyckorna minskade med hälften

Trafikmärke för 70 km/h på Skärgårdsvägen.
70 km/h blev en succé för trafiksäkerheten och körupplevelsen. Trafikmärke för 70 km/h på Skärgårdsvägen. Bild: Yle/Linus Hoffman trafikmärken,Pargas,regionalväg 180,hastighetsbegränsningar,trafiksäkerhet,skärgårdsvägen

Trafiken på Skärgårdsvägen (väg 180) har blivit jämnare och lugnare efter att hastighetsbegränsningen mellan Pargas och S:t Karins ändrades till 70 km/h. Det anser både bilister och invånare längs vägen.

Tidigare var hastighetsbegränsningen 80 km/h på största delen av den 12 kilometer långa sträckan mellan Ämboda i S:t Karins och Norrby i Pargas, men i korsningarna var begränsningen 50 eller 60 km/h. Det ledde till en gummibandseffekt med regelbundna inbromsningar och farosituationer vid vänstersvängar.

I november 2015 förenhetligades hastighetsbegränsningarna, så att det huvudsakligen är 70 km/h på hela sträckan. Bara i Lielaxkorsningen är begränsningen 60 km/h.

- Trafiken har blivit smidigare och säkrare när alla fordon kör med samma hastighet och med tillräcklig säkerhetsmarginal till följande fordon, för det finns inte samma behov som tidigare att göra farliga omkörningar, berättar en nöjd trafiksäkerhetsingenjör Jaakko Klang vid Närings-, miljö- och trafikcentralen i Egentliga Finland.

Medelhastigheten har sjunkit med 5 kilometer per timme

NTM-Centralens och polisens statistik visar att antalet trafikolyckor har minskat med nästan hälften. Personskadeolyckorna har främst varit påkörningar bakifrån i korsningar

- Det är särskilt vänstersvängarna som nu har blivit säkrare. Med en jämn och lite lägre hastighet är det lättare för bilisterna att upptäcka faror i tid och att reagera.

Då hastighetsbegränsningen varit konstant nu i 1,5 år har medelhastigheten sjunkit med 5 kilometer per timme, det vill säga från 78 km/h till 73 km/h. Trots det har restiden på sträckan förlängts med bara 20 sekunder.

- Det är för att trafiken är så mycket smidigare. Bilförarna tycker att förändringen har varit lyckad, och invånarna längs vägen tycker att förändringen varit utomordentlig, säger Klang.

NTM-Centralen anser att de ändrade hastighetsbegränsningarna på Skärgårdsvägen har haft så goda resultat att man planerar att förenhetliga hastighetsbegränsningen på Reso-Gustavsvägen på samma sätt. Planeringen för det inleds redan denna höst.

Läs också