Hoppa till huvudinnehåll

Skärgården får fortsätta lobba hårt trots gediget skärgårdsprogram

Segelbåt i skärgården
Vind i seglen för skärgårdsfrågor - nytt skärgårdsprogram lyfter fram potentialen som finns. Segelbåt i skärgården Bild: Yle/Anna Ruda segelbåtar,Skärgård (musikstycke),Vasa

Statens skärgårdsdelegation överlämnande på torsdagen det Skärgårdspolitiska programmet 2017-19 till jord- och skogsbruksminister Jari Leppä i riksdagen.

Riksdagsledamot Stefan Wallin, SFP, som också är medlem i delegationen var närvarande vid överräckningen.

Stefan Wallin kansanedustaja eduskunta
Stefan Wallin är nöjd med skärgårdsprogrammet och ser mycket potential för regionen. Stefan Wallin kansanedustaja eduskunta Bild: Jouni Immonen / Yle riksdagsledamöter

I ett pressmeddelande berömmer han programmet för att det på ett rätt heltäckande sätt ringar in både utmaningarna och den outnyttjade potentialen som finns i skärgården.

Outnyttjade möjligheter

- Stora outnyttjade möjligheter finns ännu inom skärgårdsturismen. Jag brukar leka med tanken på vad som kan hända när exempelvis den växande, köpkraftiga, resebenägna kinesiska medelklassen på allvar upptäcker Finland och dess skärgård som resmål.

Enligt Wallin måste det fortsättningsvis satsas tillräckligt på trafikförbindelser och möjligheter att utöva företagsamhet i skärgården för att maximera regionens dragningskraft och kapacitet

- Ett bra och färskt exempel på den här sortens verksamhet är öppnandet och utvecklandet av Örö, säger Wallin.

Örö gästbrygga med båtar.
Örö är ett bra exempel på hur statlig finansiering kan ge luft under vingarna för regional företagsamhet. Örö gästbrygga med båtar. Bild: Yle/Annika Holmbom Örö,gästhamnar,brygga (IT),gästhamn

Goda kommunikationer a och o

Wallin påminner om att fungerande färje- och förbindelsebåtsförbindelser är helt centralt för att skärgården ska kunna förbli bebodd och bevara sin dragningskraft.

Han noterar med tillfredställelse att hela skärgårdsdelegationen enhälligt stött att förbindelsebåtstrafiken skall förbli avgiftsfri.

Nina Söderlund
Nina Söderlund betonar vikten att forsätta lobba för skärgårdsfrågor. Nina Söderlund Bild: Yle/Nina Bergman valdebatt i pargas 2017

Vänsterförbundets Nina Söderlund som också är medlem i Skärgårdsdelegationen och har varit med och utvecklat skärgårdsprogrammet är lite mer försiktig.

- Landskapen är de som nu ska utveckla förbindelsebåtstrafiken och här måste skärgårdskommunerna vara alerta för att kunna påverka åt vilket håll reformer utvecklas då de väl dyker upp, säger Söderlund.

Landskapen tar över statens roll

Söderlund tror att skärgården fortsättningsvis får fortsätta lobba för sin sak ifall man vill få igenom förändringar. Men att landskapen får mer makt kan vara en bra sak.

- På sätt och vis har staten haft mycket att säga till om tidigare men tjänstemännen fanns i Helsingfors. Nu då makten överförs på landskapen så kommer makten närmare oss på lokalt plan, säger Söderlund.

- Men jag vet inte om skillnaden blir så hemskt stor, för jag tror inte att man i Loimaa har så stor förståelse för skärgårdens särställning och vill vi få igenom saker och ting får vi fortsätta att lobba hårt, säger Söderlund.

- Så på den punkten förändras inte så mycket jämfört med tidigare och det är bra att vara proaktiv ifall man vill påverka saker och ting.

Fästingen lyfts fram i programmet

Söderlund är också nöjd att skärgårdsprogrammet väljer att lyfta upp fästingen som hon kallar Finlands farligaste djur.

Blodfylld fästing hittad på hund.
Pargasbor kan numera få gratis TBE-vaccin men det är viktigt att det också genomförs andra åtgärder för att stoppa fästingarnas frammarsch slår skärgårdsprogrammet fast. Blodfylld fästing hittad på hund. Bild: Lehtikuva fästingar

- Det att man nämner fästingen i programmet är ett steg i rätt riktning, trots att man ännu inte har några botemedel eller klara åtgärder för vad som bör göras för att förhindra dess frammarsch, säger Söderlund.

Skärgården har blivit en kul grej

Söderlund har varit med länge och tycker att man kan se en förändring i attityden på nationell nivå. Skärgården har blivit en kul grej som man gärna lyfter upp.

- Utan ett skärgårdsprogram kan det vara svårt att få en inblick i hur situationen ser ut i skärgårdsområdena och de som är intresserade av den här sortens problematik lär nog bläddra i det här infopaketet.

- I dagens läge är skärgården dessutom trendig i jämförelse med tidigare år, säger Söderlund. Det kan med lite tur bidra till att vi får mer pengar från ministerierna att genomföra förbättringar för lokalbefolkningen, hoppas Söderlund.

Andra föreslagna åtgärder i det skärgårdspolitiska programmet 2017-19 gäller bland annat skärgårdens ställning i regional- och kommunalpolitiken, tryggandet av basservicen, yrkesfisket, ett ökat boende i fritidsbostäder, fritidsboendets utvecklande till permanent boende, samt skyddandet av vattendragen.