Hoppa till huvudinnehåll

Skapar vårdreformen osund konkurrens bland unga läkare?

Émil Yliheljo och Tom Pettersson i Biomedicums aula i Helsingfors.
Tredje årets medicine studerande Émil Yliheljo och Tom Pettersson, koordinator för den svenska studielinjen i medicin vid Helsingfors universitet. Émil Yliheljo och Tom Pettersson i Biomedicums aula i Helsingfors. Bild: Yle/Anna Savonius läkare

Hur kommer arbetsmarknaden att se ut efter vårdreformen för unga medicine studerande? Vem är arbetsgivaren - den offentliga sektorn eller privata vårdbolag? Hur går det med kollegialiteten inom läkarkåren när utbudet på läkare har ökat en längre tid?

Frågeställningarna för unga medicine studerande är många just nu - när vårdreformen håller på att bli verklighet.

Tom Pettersson är rädd för att den ökade konkurrensen bland läkare kan leda till bristande kollegialitet inom yrkeskåren. Det bekymrar, eftersom den är ytterst viktig inom läkarskrået. Pettersson är koordinator för den svenska studielinjen i medicin vid Helsingfors universitet.

- Det här känns främmande för oss som studerar på Medi i Helsingfors, kommenterar Émil Yliheljo, tredje årets studerande. Vi har god kamratanda och tävlar inte sinsemellan utan bara med oss själva.

Émil Yliheljo studerar medicin för tredje året.
Émil Yliheljo studerar medicin för tredje året. Han är ordförande för medicinarklubben Thorax. Émil Yliheljo studerar medicin för tredje året. thorax ordförande 2017

Praktiserar helst på större orter

Problemet att få unga läkare att söka sig till glesbygden är välkänt, redan före vårdreformen.

- Det här har varit fallet i många decennier redan, medger Tom Pettersson.

Émil Yliheljo säger att orsaken kan vara bristen på kollegialt stöd på glesbygden och därmed möjligheten att få handledning och konsultationsmöjlighet av äldre, erfarna kolleger.

- Därför söker vi studerande oss ofta till större sjukhus i första hand. Där får vi seniorstöd och vidareutbildning, hela tiden.

Yliheljos studiekamrater har främst fått jobb i en- och tvåspråkiga områden såsom Ekenäs och Vasa. Det gäller att söka jobb ett år i förväg.

- Det är i första hand inhemska praktikplatser som gäller, man en del studerande kan vara intresserade av erfarenhet i Sverige, fortsätter Pettersson.

Yliheljo säger att kravet på unga medicine studerande att prestera är mindre på den kommunala sidan. Det känns som en tryggare första arbetsplats jämfört med den privata sektorn.

- Jag tror som Emil att det är viktigt att i början av läkarbanan få handledning. Ytterst handlar det om patientsäkerhet, poängterar han.

Ansvarsfrågan central för unga läkare

Pettersson säger att unga medicine studerande främst tänker på vilken väg som är bäst att gå, hur man ska specialisera sig.

- Man är kanske inte beredd att genast axla det totala ansvaret i en kommun, exemplifierar han.

Tom Pettersson
Tom Pettersson Tom Pettersson Bild: Yle/Anna Savonius läkare,läkarutbildning

Pettersson betonar att när privata aktörer blir fler och unga medicine studerande i framtiden överväger anställning hos dem gäller det att se upp.

- Patientarbete får ta tid och det är viktigt att arbeta i team, om möjligt. Kvaliteten är viktigare i vården - än att det går snabbt.

- Inom den privata sektorn är läkarna mera hänvisade till sin egen kunskap. Då får man axla mera personligt ansvar. Inom den offentliga sektorn kan man fördela ansvaret mera, förklarar Pettersson.

En person i läkarrock med ett stetoskop på bröstet.
En person i läkarrock med ett stetoskop på bröstet. Bild: Mostphotos hälsovård,sjukskötare,sjukvård,hälsovårdstjänster,läkare,diagnostik,sjukdomar,centralsjukhus,Patient (grammatik),veterinärer,mediciner,Stetoskop

Vårdreformen innebär att unga studerande känner sig osäkra visavi vem som kommer att vara deras arbetsgivare i framtiden.

- Valfriheten innebär att det kan finnas privata eller kommunala aktörer också på mindre orter.

Pettersson tror att förhållandet mellan den privata och den offentliga sektorn förändras i och med vårdreformen.

- Vilken betydelse kommer vårdreformen att ha för läkarnas benägenhet att söka sig till glesbygden? Det finns inget svar här ännu, säger han vidare.

Pettersson bedömer att valfriheten kommer att fungera på större orter men knappast på mindre. En viss ojämlikhet alltså.

Hur påverkas läkarnas arbetsförhållanden i och med vårdreformen?

- Blir det mera press på oss i och med vårdreformen, det tänker vi unga läkare på, säger Yliheljo. Ökar våra utmaningar på jobbet?

Pettersson tror nog att det finns fog för Yliheljos farhågor.

- Det råder en stor osäkerhet kring hur vårdreformen kommer att se ut. Den blir nog av nu - och vi måste beakta den.

De mest sjuka vårdas kommunalt

- Det talas om att de patienter som kräver mest insatser vårdas inom offentliga sektorn, mången läkare kan tycka att det är ett tyngre jobb än det inom den privata sektorn, där man snabbare får resultat.

Det kan finnas en attraktionskraft inom det privata, funderar Pettersson vidare, om man inte behöver stå för kontinuitet. De som lider av många sjukdomar kräver mera samfällda insatser och därmed kontinuitet i vården.

- Det här är ett sannolikt scenario, säger Yliheljo. Hittills har den kommunala sidan ansvarat för vidareutbildning av läkare. Det här har privata sidan inte burit ansvar för. Jag skulle gärna se en bättre balans här.

Närbild av händerna av en läkare och dennes patient. De sitter mot varandra och samtalar.
Närbild av händerna av en läkare och dennes patient. De sitter mot varandra och samtalar. Bild: All Over Press läkare,Patient (grammatik),lyssnande (lystrande),kvinnor,sjukvård,läkemedelsordinationer,hälsa,hälsovård,mediciner

Pettersson säger att både utbildning och forskning är oerhört viktigt för unga läkare.

- Man måste vara noga med att bygga in detta i själva arbetet. Vid de stora sjukhusen undervisar vi hela tiden.

- Den privata sektorn måste tänka om ifall den vill vara med och bära den - i och för sig - trevliga bördan, summerar Pettersson.

Är den privata vårdsektorn färdig för det här - som ett led i att försöka attrahera unga läkare?

- Det är svårt att säga. Framtiden kommer att visa det.

Hur tror du att vårdreformen kommer att förändra de unga läkarnas arbete?

- Reformen kommer att innebära att vi kan gå till mer fasta tjänster. Unga läkare jobbar i dag på olika ställen. När det uppstår konkurrens mellan aktörerna så vill de hålla unga läkare på samma ställe, i stället för att gå till två konkurrerande aktörer, bedömer Émil Yliheljo.

Elever i en klass.
Elever i en klass. Bild: Mostphotos / Matej Kastelic skolor,studerande,inlärning,bildning,lektorer (lärare),klassrumsarbete,elever,klassrum,undervisning,lärare

Pettersson tar steget vidare och återkopplar till den viktiga kollegialiteten inom läkarkåren, som vi nämnde i början av artikeln.

Kollegialiteten bekymrar bland annat Läkarförbundet i och med att antalet läkare har ökat i Finland.

- De utbildas både i Finland och utomlands. Antalet läkare kommer att ha en betydelse i framtiden. Osund konkurrens kan uppstå och därför är det viktigt att enas kring gemensamma grundvärden, betonar Pettersson.

Konkurrensläget bland läkare kan förändras mycket under de närmaste tio åren.

Läs mera:

Så här påverkas du av valfriheten - 5 frågor om det fria vårdvalet

Hur påverkar valfriheten i vården din vardag. Vi sammanfattar fem centrala punkter!