Hoppa till huvudinnehåll

Ekenäs segelsällskap vill bygga sjösportcenter i Norra hamnen

En grön och lummig park med en glasskiosk.
På det här området vill ESS bygga ett klubbhus. En grön och lummig park med en glasskiosk. Bild: Tove Virta / Yle Norra hamnen,Ekenäs,Raseborg,Västnyland,glasskiosk

ESS förlorar sina lokaler i hamnmagasinet och vill istället bygga ett klubbhus och en brygga vid hamntorget i Norra hamnen.

Ekenäs segelsällskap ESS vill bygga ett sjösportcenter med klubbhus i Norra hamnen i Ekenäs.

Området ligger på Norra Strandgatan 8 snett mitt emot den nuvarande taxistationen invid hamntorget och är cirka 150 kvadratmeter stort.

Det har en byggrätt på 75 kvadratmeter.

- Det räcker för våra behov. Behoven av täckta lokaler är inte så stora. Så behöver vi lite områden utomhus för riggning och underhåll, säger juniorchef och vice kommodor Frej Werner från ESS.

Glasskiosken får flytta några meter

I byggnaden ska finnas plats för utbildning, besiktningsverksamhet och förvaring av båtar. Föreningen anhåller också om att få bygga en så kallad lättbåtsbrygga utanför klubbhuset och vill som tidigare använda den allmänna båtrampen och mastkranen som ligger invid.

En båtramp ner i vattnet.
Den båtramp som ligger invid används redan nu av ESS. En båtramp ner i vattnet. Bild: Tove Virta / Yle Norra hamnen,Ekenäs,Sunnan,Raseborg,Västnyland,båtramp

ESS ska arrendera området på 30 år. Stranden och promenadstråket förblir tillgängligt för allmänheten och den glasskiosk som nu finns på platsen får bli kvar men flyttas en aning mot hamntorget.

Hyresavtalet i hamnmagasinet tar slut

Nu har segelsällskapet båtarna i förvar i hamnmagasinet som företagaren Tom Nylund har planer på att riva och bygga om till café.

- I dagens läge har ESS sin verksamhet spridd i olika lokaliteter runt om i staden men verksamhetsbasen finns i Norra hamnen, säger han.

Båten Sunnan vid kajen, en gammal magasinbyggnad i bakgrunden.
ESS har också nytta av den mastkran som finns i Norra hamnen. Båten Sunnan vid kajen, en gammal magasinbyggnad i bakgrunden. Bild: Tove Virta / Yle Norra hamnen,Ekenäs,Sunnan,Raseborg,Västnyland,båtkran

Föreningen hyr förutom delar av hamnmagasinet också lokaler på Greve Moritz gata där den nuvarande klubblokalen finns.

-Då vi fått kännedom om att hyresavtalet i hamnmagasinet tar slut så har vi sett över våra lokalbehov. Vi har utrett olika alternativ varav de övriga har fallit bort. Vi är därför intresserade av att uppföra ett eget fristående hus på Norra strandgatan.

Tävlingar och juniorverksamhet

ESS ordnar segelbåts- och motorbåtstävlingar. Från och med början av maj ordnas främst seglingstävlingar för lättbåtar och kölbåtar. Deltagarantalet brukar röra sig mellan 10 och 100 personer.

Den nya byggnaden ska därför också fungera som tävlingskansli.

- Och i närheten finns också restauranger som kan stöda vid större evenemang, säger Werner.

Men föreningen ordnar inga stora tävlingar.

- Vi har inte heller de ambitionerna, då samarbetar vi främst med Hangosällskapen.

Verksamheten är juniorbetonad och exempelvis ordnas mellan sex och åtta grundkurser för juniorer per säsong.

Investering på 170 000 euro

Föreningen hoppas att klubblokalen kan stå färdig nästa sommar.

- Vår investeringskalkyl ligger på cirka 170 000 euro som vi har beredskap att finansiera. Men det beror också på medlemmar och externa finansiärer., säger Werner.

En del arbete ska göras på talko men mycket kommer också att upphandlas av lokala entreprenörer.

Raseborgs stadsstyrelse behandlade ärendet på sitt möte på måndag kväll (26.6) och beslöt då upplåta området till ESS.

27.6. klockan 7.10 Artikeln uppdaterad med stadsstyrelsens beslut.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland