Hoppa till huvudinnehåll

Hästsportcentret travar framåt

Det Wahlrooska hemmanet består av 50 hektar mark i Korsholm.
Det Wahlrooska hemmanet består av 50 hektar mark i Korsholm. Det Wahlrooska hemmanet består av 50 hektar mark i Korsholm. Bild: YLE/ Marcus Lillkvist wahlrooska hemmanet

Samhällsbyggnadsnämnden i Korsholm kommer på onsdag att ta ställning till om föreningen Wahlrooska rf. kommer att få arrendera området i Solf där föreningen planerar ett hästsportcenter.

Ett hästsportcenter i Korsholm har planerats i åratal och nu ser det ut som om planerna tar ett kliv framåt. Den nyligen bildade föreningen Wahlrooska rf.ämnar verkställa planerna på ett hästsportcenter i Solf vid det så kallade Wahlrooska hemmanet invid Solf ängsväg.

På onsdagen kommer Samhällsbyggnadsnämnden i Korsholm att besluta om kommunen ska ingå ett arrendeavtal med föreningen.

Tekniska direktören Ben Antells förslag är att arrendeavtalet godkänns.