Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg ledigförklarar tjänsten som chef för småbarnspedagogiken

Barn leker i sandlåda
Barn leker i sandlåda Bild: Yle/Charlotte Walder leksaker,lek (barnlek),Sandlåda,Leksandlåda,barn (familjemedlemmar),Dagisbarn,daghem,småbarn,barn i småbarnsåldern

Raseborg behöver en ny chef för småbarnspedagogiken. Bildningsnämnden gav tjänstemännen grönt ljus att ledigförklara tjänsten (19.6).

Den nya chefen börjar jobba 1.1 2018. Charlotte Lindh som nu är tf. chef för småbarnspedagogiken har meddelat att hon är villig att sköta tjänsten fram till dess.

Lindh har varit tf chef för småbarnspedagogiken från och med 19 januari eftersom ordinarie chefen Tina Nordman i stället har jobbat som tf. undervisningschef.

En kvinna i svart jacka står ute vid en ek. Hon heter Tina Nordman.
Tina Nordman. En kvinna i svart jacka står ute vid en ek. Hon heter Tina Nordman. Bild: Yle/Veronica Montén bildningsdirektörer,västnyland,Raseborg

Nordman har sagt upp sig och slutar jobba vid Raseborgs stad 3.7. Hon blir undervisningschef vid Grankulla stad.

Ny utbildningsplanerare

Raseborgs stad anställer också en ny utbildningsplanerare som ska börja jobba den 1 augusti.

Bildningsväsendet går igenom en omorganisering som i sin helhet ska träda i kraft 1.8.2018. Raseborg ska enligt det nya systemet ha en enda undervisningschef för båda språkgrupperna i stället för varsin som i dag.

Eftersom Tina Nordman som jobbar som tf undervisningschef för svenska sidan ändå har sagt upp sig går staden inför en tillfällig lösning.

Jukka Hautavitta är finsk undervisningschef
Jukka Hautaviita är finsk undervisningschef i Raseborg Jukka Hautavitta är finsk undervisningschef Bild: Yle/Monica Slotte finska skolor,Raseborg

Staden låter nämligen undervisningschefen för den finska avdelningen sköta den svenska avdelningen tills den nya organisationen träder i kraft.

På sikt ska tjänsten som utbildningsplanerare ersätta den chefstjänst som försvinner i omorganiseringen och koordinatorn för eftermiddagsverksamheten.

Läs mera:

Bildningen i Raseborg omorganiserar snabbare än planerat

Nyckelpersoner inom bildningen vid Raseborgs stad har sagt upp sig och det leder till att sektorn vill omorganisera sig snabbare än planerat. Samtidigt är frågan om skolnätets storlek öppen och det leder till en del utmaningar, säger bildningsdirektör Robert Nyman.