Hoppa till huvudinnehåll

Vasa stad vill ha batterifabrik öster om flygplatsen

Skiss från Sweco/Northvolt
Här är en skiss av hur Northvolts batterifabrik kunde se ut. Skiss från Sweco/Northvolt Bild: Sweco/Northvolt Northvolt

Under sommaren kommer Vasa stad att utreda om Långskogen mellan tågspåret och flygplatsen är en passande tomt för en stor batterifabrik.

På tisdagen kommer stadsstyrelsens planeringssektion i Vasa att fatta beslut om hur det triangulära området vid kommungränsen mellan Vasa och Korsholm ska betecknas i delgeneralplanen.

Området heter Långskogen och befinner sig alltså mellan flygplatsen och tågspåret.

Staden vill undersöka hur väl området skulle lämpa sig för kemisk storindustri med tanke på säkerhets- och miljöaspekter.

Det förberedande arbetet är i gång redan under sommaren och man hoppas på att ha en färdig plan i början av år 2018.

Företagen Northvolt och Tesla planerar att bygga varsin enorm fabrik för tillverkning av batterier. Bägge har Vasa med på sina listor över möjliga placeringsorter.

Läs också