Hoppa till huvudinnehåll

Hotad fjäril överlevde vintern i Sibbo storskog

Mnemosynefjärilen sitter på en gul blomma.
Mnemosynefjärilen kallas också liten apollofjäril, men är inte så liten. Mnemosynefjärilen sitter på en gul blomma. Bild: Syke / Mikko Kuussaari liten apollofjäril,Mnemosynefjäril

Förra sommaren flyttades tjugo mnemosynefjärilar till Sibbo. Den hotade arten har trivts bra och överlevt den kalla försommaren.

Fjärilarna som ifjol flyttades från Somero till Sibbo storskog har förökat sig. Enligt de observationer som gjorts på ängarna i juni finns där nu trettio avkommor till fjolårets mnemosynefjärilar.

De följande åren är kritiska för fjärilsstammens överlevnad.

- Det blir spännande att se hur det går för stammen. Vi vet ju i alla fall att de lyckats föröka sig på platsen och att en ny generation flyger omkring där. För fjärilar betyder väderförhållandena ändå liv och död, säger specialforskare Mikko Kuussaari från Finlands miljöcentral.

Mnemosynefjärilen sitter på en gul blomma.
Mnemosynefjärilen sitter på en gul blomma. Bild: Syke / Mikko Kuussaari liten apollofjäril,Mnemosynefjäril,mätarfjärilar

Under goda omständigheter kan stammen växa snabbt, men sommarens svala och ostadiga väder har begränsat fjärilens rörlighet och honornas möjligheter att lägga ägg.

Vanligtvis flyger mnemosynefjärilen, också känd som liten apollofjäril, under juni månad. I år gick det ändå till andra veckan i juni innan de började röra på sig.

Larverna livnär sig på endast en sorts blomma

Kuussaari är ändå nöjd med läget nu. Han säger att det är positivt att de nya Sibbofjärilarna har hållit sig på ett område på ett par hektar där stor nunneört växer, en blomma som är larvens enda näringskälla.

En mnemosynefjäril sitter bland blommor.
Stor nunneört är vital för att liten apollofjäril ska kunna frodas på området. En mnemosynefjäril sitter bland blommor. Bild: Syke / Mikko Kuussaari mnemosynefjäril

Kuussaari hoppas på solsken under de följande två veckorna. De senaste veckornas hagel- och åskskurar kan vara förödande för fjärilar.

Liten apollofjäril (Parnassius mnemosyne) har försvunnit från många områden då de traditionella betesmarkerna har minskat. Arten är fridlyst i hela Europeiska unionen och i Finland försöker man sprida fjärilen genom att flytta kolonier.

Trivs också i Borgå

Mnemosynefjärilen kan hittas också i Borgå, dit den flyttades redan för 17 år sedan. Borgå och Somero i Egentliga Finland är de två platser på fastlandet där arten har trivts bäst och förökat sig flitigt.

Äng i Sibbo storskog.
Den här sortens ängmark trivs liten apollofjäril på. Äng i Sibbo storskog. Bild: Syke / Mikko Kuussaari

Den fridlysta fjärilen finns i större antal på Åland och i Åbolands skärgård. Liten apollofjäril fanns naturligt i Borgå och i Sibbo senast i början av 1900-talet.

Mikko Kuussaari säger att de ännu håller på att räkna antalet mnemosynefjärilar i Borgå, men tror att det finns åtminstone tvåhundra. Det är en mycket bra siffra, trots att antalet under gynnsamma år varit uppe i tusen.

Trots sitt namn är liten apollofjäril en stor art. Vingspannet kan vara till och med 68 millimeter. Den har vita vingar med svarta markeringar.

Mnemosynefjäril på gul blomma.
Forskarna markerar fjärilarna med numror för att kunna räkna dem. Mnemosynefjäril på gul blomma. Bild: Syke / Mikko Kuussaari mnemosynefjäril,fjärilar

Läs också